Úspěšnost komplexu veletrhů dokazuje několikaletá zkušenost, kdy po vzájemném propojení nomenklaturně příbuzných oborů a vytvoření jarního bloku technicky zaměřených veletrhů jsou spokojeni jak vystavovatelé, tak i návštěvníci. Letos se veletrhy konají již počtvrté v termínovém propojení s plynárenským veletrhem Intergas, který pořádá společnost Arrow Trade.

Veletrh PRAGOTHERM patří každoročně k nejvýznamnějším akcím v oboru energetiky, vytápění, úspor energie, sanitární techniky, technického vybavení budov, izolací a ekologie. Komplexní informace, které lze získat na tomto veletrhu poskytují renomované společnosti působící v daných oborech.

Odborná spolupráce a účast asociací  a  svazů patří k tradici této akce. V letošním roce to jsou : ČSZE - Český svaz zaměstnavatelů v energetice, AEM - Asociace energetických manažerů, ČEA - Česká energetická agentura, TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky, ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, ČSTZ - Česká společnost pro technická zařízení, GAS s.r.o.

Vystavovatelé předvedou novinky z oblasti vytápění - kotle ústředního vytápění, kombinovaná zařízení pro topení a ohřev TUV a to jak na klasická paliva, tak i systémy kombinovaného spalování. Rychloohřívací kotle, elektro a  plynové kotle, tepelná čerpadla, ale i další novinky a zajímavosti spojené s vytápěním. Na stáncích vystavovatelů najdete také pomůcky pro instalaci rozvodů, armatury, sanitární techniku, ale i další části nomenklatury jsou na výstavě zastoupeny. Vystavovatelé budou prezentovat jak domácí výrobky, tak i zařízení pocházející ze SRN, Itálie, Dánska, Velké Británie, USA, Kanady, Japonska, Koreje, Francie, Číny, Belgie, Slovenska, Švýcarska a Švédska. Nebudou chybět ani krbová kamna a krby z tuzemské výroby, které jsou známá i na zahraničních trzích.

Problematika alternativních energií bude námětem celodenního doprovodného programu České asociace pro obnovitelné energie, který se uskuteční 18.3. v Pravém křídle Průmyslového paláce.

Spoluorganizátorem 7. ročníku veletrhu FRIGOTHERM je opět Svaz chladicí a klimatizační techniky / SCHKT /, který sdružuje 866 členů. Letošní ročník je ve znamení klimatizace a  tepelných čerpadel. Na veletrhu se představí  výběr domácích výrobců, tak  i zahraniční produkce. K této problematice je také směrován doprovodný program, který se uskuteční ve dnech konání výstavy ve Střední hale Průmyslového paláce. Přednášky dají odpověď na nejčastěji kladené dotazy, týkající se volby zdroje energie, ekonomiku provozu, možné podpory, dotace, stavebního řízení a pod.

Svaz CHKT nezapomíná ani na dorost svého oboru, a proto pořádá 18.3. ve Střední hale Prům. paláce ve spolupráci s učilišti soutěž v odborných dovednostech učňů v oboru 26-55-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení  (se zaměřením na chladicí zařízení) .                                    

Nedílnou součástí komplexu veletrhů PRAGOTHERM/ FRIGOTHERM/ PRAGOREGULA/ ELEXPO je doprovodný program, který dává návštěvníkům veletrhu mj. příležitost k odbornému setkání a diskusi s možností získat efektivně nové informace o vývojových trendech a metodách oborů.

Mezi další tradiční záležitosti veletrhu patří udílení GRAND PRIX PRAGOTHERM, GRAND PRIX FRIGOTHERM, GRAND PRIX PRAGOREGULA.

Jak je zřejmé z uvedeného přehledu informací, i letos bude na komplexu veletrhů mnoho zajímavostí a novinek, které přilákají k návštěvě jak odborníky, tak i širokou veřejnost.

Organizátorem všech veletrhů je Incheba Praha spol. s r.o., výstava je návštěvníkům otevřena denně od 9:00 do 17:00.