Takové zatoulané a zase nalezené peníze mohou mít podobu vkladní knížky na DORUČITELE. Ze zákona jejich platnost skončila sice už v roce 2002, ale ještě do konce letošního roku se z nich dají zrušené vklady vybrat. To se týká ale jen vkladních knížek na doručitele, ne vkladních knížek na jméno. Na těch můžete spořit bezpečně dál, protože je to jeden z nejtradičnějších, ale také nejvíce bezpečných a nejsnáze srozumitelných spořících produktů.

Rozpoznat, zda máte v ruce vkladní knížku na doručitele, nebo na jméno, není těžké. Ve vkladní knížce na jméno (ta nadále platí) je vepsán nebo natištěn text NA JMÉNO, dále je v ní jméno a příjmení klienta, adresa a datum narození, resp. rodné číslo. Pokud některý z výše uvedených údajů chybí – stačí i jediný z nich –  nejde o vkladní knížku na jméno, ale o vkladní knížku NA DORUČITELE. Vklady z této knížky byste si měli co nejdříve převést na jinou formu spoření nebo je vybrat.

Vkladní knížka na doručitele

Vkladní knížka na doručitele

FOTO: Česká spořitelna

Vkladní knížka na jméno (nadále platí)

Vkladní knížka na jméno (nadále platí)

FOTO: Česká spořitelna

Převod vkladu z knížky na doručitele je v České spořitelně snadný a rychlý. Stačí se dostavit do kterékoli pobočky s občanským průkazem.