Asistenční služba 3E je určena všem zákazníkům z řad domácností a jde o okamžitou pomoc v případě:

1) technické havárie v domácnosti

2) zabouchnutí či zablokování dveří a zámků

3) potřeby odborného telefonického poradenství při náhlém úrazu či onemocnění

4) potřeby dopravy ze zdravotnického zařízení po hospitalizaci

Jestliže zavoláte (v případě výše popsané potřeby naléhavé pomoci) na tel. 272 10 10 46, bude Vám obstarán a v plné výši uhrazen příjezd zámečníka, instalatéra, elektrikáře, plynaře, topenáře, pokrývače či sklenáře a do výše limitu pojistného plnění uhrazena jeho práce při odstraňování škod způsobených havárií v asistované domácnosti.

Dále Vám bude zdarma zajištěna (telefonická) rada lékaře či do výše limitu pojistného plnění uhrazena doprava vozem taxi z nemocnice po ukončení hospitalizace.

Pojištění asistenčních služeb je zcela zdarma pro každého zákazníka 3E z kategorie „domácnost“.

Výše limitu pojistného plnění je dána smluvním vztahem se zákazníkem.

Více informací o Asistenční službě 3E a pojistných limitech naleznete na www.3-e.cz/asistence.