„Vysoká škola aplikované psychologie – moje škola pro život

Tento slogan vyjadřuje podstatný díl toho, co nám studium na této škole dává, tvrdí skupina studentů už v prvním ročníku.

Jsem opravdu šťastný, že jsem si vybral právě toto studium, říká student Petr. Na otázku v čem je VŠAPs taková zvláštní se už do diskuse zapojili prakticky všichni studenti. Jejich vyjádření lze shrnout:

·       Až nečekaná zajímavost naprosté většiny předmětů.

·       Vysoká kvalita výuky a úroveň všech přednášejících.

·       V seminářích je tvořivá atmosféra a radost z objevování.

·       V rámci studia absolvujeme10 tréninků dovedností, za které bychom jinde platili.

·       Už teď víme mnoho o sobě a o lidech kolem nás.

·       Jsme skvělý tým. Děláme společné průzkumy a zapojujeme se do výzkumných projektů školy, uvádí Katka.

·       Nasáváme atmosféru etiky, slušnosti a pozitivního myšlení, možnosti interkulturní spolupráce a akceptaci různých životních stylů, navazuje Radka.

·       Učitele zajímají naše nápady a tím se podílíme i na koncepci elektronické podpory výuky, říká Mirek.

·       Postupně nám to celé dává stále hlubší smysl. Studium, činnost, naše místo ve společnosti, rodina, životní dráha a kariéra.Work life balance, jak zde říkáme.

·       Postupně získáváme vše, co by měl znát a umět každý, i mladý dospělý člověk. Umět se ptát, jít k podstatě, umět se rozhodnout a pozitivně působit i na své okolí. To uplatníme i ve své profesi, uzavírá Šárka.

Budova školy v Terezíně

Budova školy v Terezíně

A co vedení Vysoké školy aplikované psychologie?

Prorektor doc. Zuzák, garant studijního oboru Personální a interkulturní management, je toho názoru, že velkou předností VŠAPs je zejména flexibilita a  reálné propojení vědy, výzkumu a praxe. Každý kompetentní manažer má být současně praktickým psychologem, říká. Výsledkem je pak propojenost a aplikovatelnost vyučovaných oborů a široké spektrum možností uplatnění absolventů.

Studenti se mohou hlásit na denní bakalářské studium i ke studiu při zaměstnání do 22. června, případně ještě do 21. září 2012, do naplnění kapacity školy.

Všestranně o studenty pečujeme, poskytujeme koleje s příspěvkem, stipendium a elektronickou podporu výuky. Studijní texty poskytneme v elektronické podobě. Veškerý styk se školou, otázky ke zkouškám, seminární a další práce budou dostupné elektronicky. Jsme zřejmě jedna z prvních vysokých škol, která začala používat Google Aps. na Androidu ve verzi 4.0 ICS v prostředí Cloud.

To umožňuje i virtuální diskuse, kulaté stoly, konference a další formy sdílení.

Škola  tak dokáže s minimálním zpožděním reagovat na nejmodernější způsoby výuky a na novinky v oboru.

„Jsem přesvědčen, že každý člověk má v sobě božskou jiskru a je potřeba hledat způsoby, jak ji rozžehnout. My je spolu se studenty hledáme“ říká Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs.