Ideálním řešením situace, kdy chcete spořit, ale být zároveň pojištěni, je kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití ProGold s jednorázově placeným pojistným. Toto pojištění si může uzavřít opravdu každý a díky své krátkodobosti jej ocení i příslušníci starší generace, kteří si s jeho pomocí mohou finančně přilepšit k důchodu.

Pojištění ProGold má mnoho výhod. Sjednává se pouze na 4 roky a minimální jednorázové pojistné činí 10 000 korun. Vyšší technická úroková míra 3,3 % garantuje nadstandardní zhodnocení. Kromě toho pojišťovna nezkoumá zdravotní stav klienta, nemusí se vyplňovat jinak zcela běžný zdravotní dotazník.

K pojištění ProGold navíc Wüstenrot nabízí výhodné připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu. V případě smrtelného zranění nebo trvalých následků úrazu po dopravní nehodě vyplatí pojišťovna dvojnásobek pojistného plnění.

Kapitálové životní pojištění ProGold lze sjednat přes internet na www.wustenrot24.cz, na bezplatné zákaznické lince 800 22 55 55 nebo klasickým způsobem na pobočce či přes finančního poradce. Ve všech případech za stejnou cenu.