Podnájem je dnes jedním z nejdražších způsobů, jak bydlet sám. Výše tržního nájemného se pohybuje v řádu mnoha tisíc korun, záleží na městě a lokalitě, v nichž podnájem hledáte. Platí, že čím větší město, tím vyšší částku za podnájem vydáte. Jen několik příkladů pro ilustraci: V Praze se výše měsíčního nájmu ve starších bytech v širším centru loni pohybovala kolem 15 000 Kč. V Plzni a Brně to bylo 10 000 Kč, v Českých Budějovicích a Liberci 8 000 Kč a v Ústí nad Labem "pouhých" 5 000 Kč.

Nájemné versus hypotéka

Pokud máte obecní byt, v němž se platí takzvané regulované nájemné, které je nižší než tržní, ani v tomto případě nemáte vyhráno. I regulované ceny neustále rostou a nikdo je nezastaví. V příštích třech letech se bude nájemné zdražovat vždy o 10 %. Navíc neexistence zákona, jenž by upravil vztahy mezi pronajímateli a nájemníky, činí z této životně důležité oblasti říši nejistoty. Není tedy lepší už dnes pamatovat na budoucnost a peníze, kterými hradíte nájemné, raději investovat do splátek hypotéky? Je sice pravdou, že se zadlužíte na dlouhou řadu let, ale nakonec bydlíte ve svém. Placení nájemného se pak z tohoto úhlu pohledu jeví jako "trest" doživotní. 

Českomoravská hypoteční banka (ČMHB), která je specializovanou bankou na hypotéky, nabízí širokou škálu úvěrů, které dokáží uspokojit finanční potřeby většiny žadatelů o hypoteční úvěr. Pamatuje na ty, kteří mají část peněz na vlastní bydlení naspořenou, ale i na ty, jenž zatím žádnou finanční částkou nedisponují. Podle druhu úvěru se pak např. pro rodinu s malým dítětem měsíční splátky hypotéky na dvacet let na nemovitost v ceně 1,5 milionu korun pohybují od 5 762 do 11 228 Kč.

Hypotéky pro ty, který pamatovali na spoření

- Standardní hypoteční úvěr - Je určen těm, kteří mají našetřeno 30 % z ceny pořizované nemovitosti.

Hypotéka kombinovaná s životním kapitálovým pojištěním

V případě, že již máte nebo se rozhodnete pro životní pojištění, můžete při uzavření hypoteční smlouvy využít určitých výhod. Na životní pojistku se při splnění stanovených podmínek vztahuje daňová úleva až 12 000 Kč ročně, navíc jistinu úvěru lze splatit jednorázově, nebo postupně z výnosu kapitálového životního pojištění. Po uplynutí doby, na kterou je kapitálové pojištění sjednáno, splácí klient úvěr z částky, kterou mu pojišťovna vyplatí. Při určité kombinaci faktorů jako věk a výnos z pojištění lze na splátkách hypotéky výrazně ušetřit. 

Hypotéka pro ty, kteří sice mají naspořeno, ale nemají dostatečný příjem

- Progres

Tento hypoteční úvěr je určen především mladým lidem, jejichž snem je osamostatnit se, ale na splácení standardní hypotéky jejich příjmy zatím nedosahují požadované výše. Splátky Progresu jsou proto zpočátku nižší a postupně se během splácení zvyšují. Hypotéku si tedy může dovolit i rodina, která zatím na standardní splátky nemá dost peněz, ale je u ní předpoklad, že postupem doby bude mít vyšší příjmy než dnes.

Hypotéka pro ty, kteří mají dostatečný příjem, ale nemají úspory

- Hypoteční úvěr 100

Hypotečním úvěrem 100, poskytovaným až v plné výši hodnoty nemovitosti, může být pokryt celý investiční záměr klienta. To znamená, že kupujete-li nemovitost za milion korun, může vám ČMHB celý milion půjčit.

Stoprocentní hypotéka se sice může na první pohled ve srovnání se standardním úvěrem zdát díky vyšší úrokové sazbě jako méně výhodná, ale tuto přirážku platíte pouze v období, kdy výše hypotečního úvěru činí více než 70 % hodnoty zastavené nemovitosti.

Spočítejte si, jestli se vám hypotéka vyplatí

Hypotéka je dlouhodobým závazkem. Jak se dotkne vašeho domácího rozpočtu si můžete spočítat "nanečisto" na webových stránkách www.cmhb.czwww.hypotecniuvery.cz. Nebo kontaktujte odborníky z ČMHB, kteří vám bezplatně poradí a popřípadě zajistí komplexní servis - od výběru optimálního způsobu financování a pomoci při vyplnění žádosti, přes zprostředkování pojištění až po zpracování odhadu ceny nemovitosti.