Kontokorentní úvěr Flexi Provoz od GE Money Bank je univerzálním nástrojem k financování provozních potřeb malých a středních podniků. V závislosti na velikosti firmy jej GE Money Bank poskytuje až do výše 5 milionů korun, a to bez zajištění či prokazování účelu čerpání. Úroková sazba se stanovuje individuálně dle výše poskytnutého úvěru a měsíční úroky klienti platí pouze z čerpané části úvěrového rámce. S kontokorentem Flexi Provoz získávají firmy flexibilní finanční rezervu na nákup zásob, materiálu, předfinancování zakázek apod.

Předpokladem pro posouzení úvěru je předložení daňových přiznání alespoň za 2 roky, v případě firem se zjednodušenou evidencí za 3 uplynulá období. Vyřízení žádosti o úvěr provede GE Money Bank do 3 dnů po předložení všech podkladů a finanční prostředky zákazníci mohou čerpat již následující den po podepsání smlouvy.

Více informací o úvěru Flexi Provoz a orientační výši Vašeho úvěrového rámce se dozvíte na www.gemoney.cz  nebo na infolince 844 844 844.