MojeBanka, internetové bankovnictví KB, je uživateli hodnocena jako jedna z nejlepších aplikací internetového bankovnictví na českém trhu. Dobrou pověst má díky stabilnímu fungování, přehlednosti i širokému spektru užitečných funkcí pro individuální klienty i firemní klientelu.

 Lze vůbec na této aplikaci něco vylepšit? „Internetové bankovnictví vylepšujeme neustále, stejně jako ostatní produkty. I když to nemusí být na první pohled vidět, musí se aplikace vyvíjet stejně tak, jako potřeby klientů,“ uvádí Mojmír Prokop, vedoucí Přímého bankovnictví Komerční banky.

Říkáte, že se aplikace internetového bankovnictví MojeBanka vyvíjí takřka nepřetržitě. Uživatelé však řadu změn nevidí, design zůstává dlouhodobě více méně stejný. Chystáte nějaký zásadní „upgrade“?

Zcela novou verzi nabídneme klientům přibližně v polovině letošního roku. Hlavním smyslem inovované verze bude zpříjemnit klientům čas, který používáním internetového bankovnictví stráví. Nová aplikace umožní klientům maximálně přizpůsobit podobu i funkčnost aplikace jejich potřebám. Dojde také k přizpůsobení internetového bankovnictví rozdílným potřebám individuálních klientů, podnikatelů a firemní klientely.

Znamená to, že bude internetové bankovnictví Komerční banky nově dostupné ve dvou verzích?

Přesně tak. Stávající aplikace MojeBanka obsahuje některé funkce, které svým charakterem neodpovídají cílovému uživateli. Rozhodli jsme se proto vytvořit verzi internetového bankovnictví MojeBanka pro individuální klienty, podnikatele a menší firmy v designu, který vychází z nejnovějších trendů a zjednoduší každodenní využívání nejčastějších funkcí, a verzi MojeBanka Business pro velké firmy a veřejnou správu, která si ponechá původní design a zjednoduší orientaci díky odstranění některých funkcí, které jsou určené pro individuální klienty.

Zachování stávajícího designu a struktury v aplikaci MojeBanka Business je velmi důležité pro firemní klienty. Jejich účetní oddělení v zásadě nepotřebují měnit design aplikace a zvykat si na něco jiného. Důležitá je pro ně funkčnost, stabilita, a maximální přehlednost.

Dokážete blíže popsat, jaké rozdíly ve funkčnosti nabídne MojeBanka a MojeBanka Business?

Ve službě MojeBanka pro individuální klienty nebudou obsaženy funkce, které potřebují primárně firemní klienti – například stahování účetních dat, hromadné zpracování platebních příkazů nebo elektronická zástava pohledávek. Podobné funkce jsou součástí služby MojeBanka Business, určené pro firemní klienty Komerční banky. Firemní klienti pak v této verzi nemají funkce určené pro individuální klienty, především přehled produktů dceřiných společností, funkce pro sjednávání spotřebitelských úvěrů a kreditních karet či možnost povolit platby SIPO.

Jaké zásadní změny nová verze přinese?

Hlavní předností nové generace aplikace MojeBanka bude jednoduché a intuitivní ovládání. Přehledně a logicky uspořádané sekce umožní klientům snadnou orientaci a rychlé vyhledávání potřebných funkcí. Jinými slovy klient si bude moci sám zvolit vzhled aplikace tak, aby co nejlépe vyhovoval jeho potřebám a operacím, které přes internet provádí. Všechny hlavní informace a funkce bude mít dostupné již z první strany, tedy na jedno kliknutí.

Věřím, že díky jednoduchosti a přehlednosti si individuální klienti i podnikatelé a menší firmy na novou verzi aplikace MojeBanka velmi rychle zvyknou.

I když vzhled asi není tím nejdůležitějším, prozradíte mi, zda probíhá při vývoji podobné aplikace nějaké testování, nebo zda vycházíte z nějakých osvědčených konceptů a „kuchařek“?

Změny se samozřejmě odehrávají ve dvou rovinách. Obě z nich, tedy funkčnost i design, jsou přitom velmi důležité. Pokud bych začal u funkčnosti, velkou změnou bude například propojení internetového bankovnictví s aplikací pro mobilní telefony Mobilní banka 2. Základní nastavení a preference klientů, které si nastaví v internetové aplikaci, se tedy projeví i v bankovní aplikaci, kterou používají ve svém telefonu.

Design aplikace bude skutečně nejvíce viditelnou změnou. Jeho vývoj má na starosti tým specialistů v Itálii, který vycházel nejen z osvědčených konceptů a studií, ale také z praktického testování chování uživatelů za pomoci očních kamer. Výsledkem stovek hodin práce je skutečně jednoduché intuitivní ovládání a přehledně a logicky uspořádané sekce, které umožní uživatelům snadnou orientaci. Fakt, že lze v nové aplikaci MojeBanka nalézt nejčastěji hledané informace a nejčastěji používané služby hned na úvodní stránce, klienti jistě ocení.

Jakou roli má vlastně internetové bankovnictví v obsluze klientů Komerční banky?

MojeBanka je plnohodnotnou online bankovní pobočkou. Klienti ji využívají stále častěji nejen pro realizaci platebních transakcí, ale také pro kontrolu či sjednání doplňkových služeb a služeb ostatních společností finanční skupiny Komerční banky.

Jak velký je v době chytrých telefonů zájem o klasické internetové bankovnictví? Neubývá uživatelů, kteří online bankovní pobočku navštěvují?

Počet uživatelů internetového bankovnictví neustále roste. Jen ke konci roku 2011 vzrostl meziročně o 12,3 % na více než 753 tisíc osob. Celkový počet bezhotovostních transakcí zadaných přes internetovou aplikaci vzrostl ke konci roku meziročně o 9,8 % na 53,6 milionu transakcí, objem zadaných plateb přesáhl rekordních 5,2 bilionu Kč. Z hlediska aktivity klientů je tak internetové bankovnictví MojeBanka nejrychleji rostoucím transakčním kanálem v rámci celé Komerční banky. V roce 2011 jím bylo zadáno přibližně 37 % veškerých plateb.

Podle čeho vlastně lze hodnotit úspěšnost či oblibu internetového bankovnictví? Existují jiné parametry kromě těchto tvrdých čísel?

Důležitým signálem je chování uživatelů a spektrum služeb, které mohou v bance online vyřídit. Řádově jedna pětina uživatelů navštěvuje aplikaci MojeBanka denně, další dvě pětiny se pak na internet přihlašují pro správu svých financí 2—3 krát za týden.

Klienti Komerční banky patří na trhu k těm, kteří využívají moderní distribuční kanály nejaktivněji. Objednávají přes internet kreditní karty či spotřebitelské úvěry, sjednávají schůzky s bankovními poradci, či spravují smlouvy o penzijním připojištění a stavebním spoření v rámci finanční skupiny. Klienti, kteří mají předschválený úvěrový limit, mohou dokonce získat spotřebitelský úvěr nebo kreditní kartu online prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka bez nutnosti navštívit pobočku banky.

Velmi oblíbená je možnost sjednat si v internetovém bankovnictví Komerční banky schůzku se svým bankovním poradcem na konkrétní čas. Zůstane tato možnost zachována i v nové generaci aplikace?

Samozřejmě ano, neboť jde o službu, která zvyšuje významným způsobem pohodlí klientů. Možnost plánovat schůzky s bankovním poradcem přímo z internetového bankovnictví až 10 pracovních dní dopředu a uložit je přímo do pracovního kalendáře bankovního poradce je na českém trhu stále ještě unikátní.

Novou verzi připravujete přibližně na polovinu letošního roku. Mohou si klienti někde vyzkoušet ovládání nové aplikace, například ve veřejně dostupné demo verzi?

Změna podoby internetového bankovnictví bude skutečně zásadní a tomu odpovídá i informační kampaň ke klientům. Již v průběhu března byli informování současní uživatelé aplikace MojeBanka o připravovaných změnách a byla zprovozněna speciální stránka na adrese www.kb.cz/mojebanka. Zde jsou umístěny veškeré potřebné informace, instruktážní videa i funkční demo verze aplikace.

Individuální klienti budou mít samozřejmě možnost po určitou dobu používat starou i novou verzi internetového bankovnictví tak, aby měli dostatek času zvyknout si na novou podobu aplikace.