Společnost Firemní školky s.r.o. od r. 2008 vybudovala a provozuje čtyři firemní školky– PampeLišku pro Českomoravskou stavební spořitelnu a.s., Mateřskou školu Akademie věd ČR, J&T firemní školku a také MŠ Zámecká školička v areálu zámku Berchtold v okr. Praha-Východ. V průběhu roku 2012 plánuje dokončení dalších tří školek.

Firemní školky s.r.o.

Jaké jsou výhody a problémy s budováním školek?

„Výhodou je vyšší loajálnost k firmě. Zaměstnavatel dává školkou jasný signál zaměstnanci, že na něj nehledí jen jako na robota určeného ke generování zisku, ale jako na člověka.  Nyní již zásadní problémy s budováním školek nejsou a navíc je školka konečně daňově uznatelným nákladem,“ říká Mgr. Navrátil.

Firemní školky s.r.o.

Jak je to s dotacemi a příspěvky zaměstnanců na firemní školku?

„ Zaměstnavatel může pro své zaměstnance získat od státu dotaci 3.000,- Kč na dítě. Modelový příklad: Školka pro 20 dětí, celkový náklad 8.000,- /dítě, rodiče zaplatí 2.500,-, stát poskytne dotaci 3.000,- a na zaměstnavatele pak zbývá měsíční částka 2.500,- krát 20 dětí, tj. 50.000,- Kč, což se rovná jednomu lehce nadprůměrnému platu s odvody,“ vysvětluje opět M. Navrátil z Firemních školek s.r.o. Více na: www.firemniskolky.cz