Dozvídáme se, že výhodnou možností je pro nás stavební spoření a penzijní připojištění, a to nejen díky státní podpoře. Dále nám bankéř představuje novinku investičního životního pojištění – MI ČSOB Life Úrokový click 1. Jde o životní pojištění kombinované s fondem, kde se výnosy ročně „zaklikávají“ mezi 2,3 a 5,2 %. Alternativou jsou otevřené podílové fondy, kde stačí ukládat jen 500 korun měsíčně. Nadchla nás i kalkulačka Plán pro život, která nám po zadání cílové částky doporučila vhodné produkty. Odnášíme si poučení, že u investičního životního pojištění se investicí rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní, tedy takzvaně alokační poplatek. Odhady výnosů nezaručují skutečnou výkonnost podkladového aktiva v budoucnu, hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů. Vyplacení vložené investice a výnosu se vztahuje pouze ke splatnosti podkladových aktiv a je podmíněno splněním závazků emitentů či protistran ve vztahu k podkladovým aktivům v majetku fondu.

Odcházíme s dobrým pocitem, že bankéř se zajímá o naše potřeby, vše umí srozumitelně podat a výběr produktů nechává na nás.