Čeští vědci za celosvětovým výzkumem rozhodně nezůstávají pozadu, čímž výrazně přispívají do celkové mozaiky poznání této zákeřné nemoci svým dílem. V tomto duchu se uskutečnil i čtvrtý ročník Mezinárodního lékařského sympozia týkající se výzkumu BAF®, pořádaný společností  Areko, kterého se letos zúčastnilo několik desítek lékařů, vědců a odborníků.

BAF® a jeho vliv na lidský organizmus

Lékařské sympozium se v letošním roce věnovalo především výzkumu a vlivu směsi biologicky aktivních fosfolipidů (BAF®) na onkologicky nemocné pacienty, přičemž  BAF® je hlavní účinnou směsí látek obsaženou v doplňku stravy jménem Ovosan ale i v dalších testovaných preparátech. Mezi nejvíce diskutovanými tématy na sympoziu se zařadila skupina přednášek pojednávajících o účincích preparátu na lidský organizmus zatížený onkologickým onemocněním.

Příští pátý ročník Lékařského sympozia

Celkově lze shrnout a zhodnotit výsledky všech zveřejněných studií v rámci Lékařského sympozia jako velmi nadějné pro onkologické pacienty i pro další výzkum v daném oboru. V průběhu příštího ročníku se lze těšit na další závěry jednotlivých výzkumů, které v rámci BAF®  stále probíhají.

Vybrané studie z Lékařského sympozia s mezinárodní účastí lze najít na: www.ovosan.eu - v sekci: Ovosan, odborné studie působení BAF®.