To mají jen velké firmy, protože opravdu „stojí balík“. Malé a střední firmy dnes nepoužívají software, který by jim mohl výrazně ušetřit náklady a zvednout produktivitu. Kdyby jej měly, pak by namísto cestování k zákazníkům s nimi mohly pořádat videokonference. Namísto školení na místě by mohly zákazníky proškolit formou webové prezentace. Namísto ježdění za opravou by mohly spravovat PC na dálku. Namísto klopotného zasílání velkých souborů každému zákazníkovi zvlášť by mohly sdílet velké soubory na extranetu a zřídit zákazníkům přístupová práva. Namísto pronajímání a zřizování kanceláří by mohly zaměstnancům umožnit pracovat z domova.

Možností a situací, kdy je možné ušetřit, se nabízí řada. Ovšem dobrý software se musí nakoupit, instalovat a udržovat. A to není levné. Existuje ale i jiná cesta. Microsoft nabízí cca od poloviny roku 2011 své nejpoužívanější produkty formou tzv. cloudových služeb Office 365. V praxi to znamená, že aplikační servery, weby, videokonference, profesionální pošta s antivirem a antispamem běží v datovém centru Microsoftu a uživatelé ve firmách k nim přistupují pomocí internetu. Pracují s nimi tedy ve svých webových prohlížečích. Najednou se tak nejnovější verze skutečně drahého softwaru může dostat i do malých a středních firem. Celý balíček – pošta, archiv, antivir, antispam, weby a videokonference – stojí od 5,25 € na uživatele za měsíc.

Firma, která přejde na Office 365, tedy tuto novou formu využívání softwaru, může bez problémů konkurovat v produktivitě velkým organizacím. Navíc těží z dokonalého zabezpečení svých dat v datových centrech a nemusí se bát o jejich ztrátu.