Česká průmyslová zdravotní pojišťovna na produktu spolupracuje se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, která Kartu života provozuje už od roku 2009. Na podrobnosti ke Kartě života jsme se zeptali generálního ředitele České průmyslové zdravotní pojišťovny JUDr. Petra Vaňka, Ph.D.

Pane generální řediteli, co je Karta života?
Stručně řečeno je to souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou uloženy v databázi zdravotní pojišťovny. Smyslem Karty života je tedy poskytnutí stručného přehledu o vašem zdravotním stavu (důležitých informacích) svému lékaři nebo záchranné službě. V situaci, kdy nemůžete komunikovat, jste v bezvědomí, vám údaje uvedené na Kartě života mohou zachránit život.

Jaké konkrétní údaje jsou uloženy na Kartě života?
Všechny důležité informace o vašem zdravotním stavu. Například, že jste diabetik a trpíte astmatem. Že máte alergii na včelí jed a aktuálně berete velmi silné léky. Záchranka může případně kontaktovat vaše blízké na uvedených telefonních číslech, případně vašeho praktického lékaře. To vše jsou v takovou chvíli velmi cenné informace, které mohou významně urychlit a zjednodušit lékařský zákrok. A takové informace mají v těžkých situacích, do kterých se nemusíte dostat právě svou vinou, opravdu cenu života.

Co se ještě držitel Karty života z dokumentu dozví?
Může si zkontrolovat výdaje, které za něj hradí jeho zdravotní pojišťovna. Získá přehled  o tom, jaká měl vyšetření a kolik stály předepsané léky, zdravotnické zákroky a vyšetření, stejně jako přehled o zaplacených regulačních poplatcích. Je to velká výhoda, protože výpis s částkou, kterou daly pojišťovny za léčbu, je dosud posílán jen na vyžádání. V Kartě života má klient tyto informace uloženy a tak získá přehled okamžitě.

Karta života

FOTO: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Může Karta života vést ke zlepšení péče?
Ano, informace, které prostřednictvím Karty života zaznamenáváte, mohou zlepšit preventivní péči. Připravujeme speciální léčebné programy pro skupiny chronicky nemocných, které mohou významně zlepšit jejich zdravotní stav ještě před tím, než se jejich stav stane akutním a je nutná nemocniční péče.

Co má pojištěnec ČPZP udělat pro to, aby Kartu života získal?
Do Karty života se nejprve musí zaregistrovat. Registrace je bezplatná a je možné ji provést dvěma způsoby - požádat o ni osobně během návštěvy na pobočce, nebo elektronicky na adrese: karta.cpzp.cz . Při osobní návštěvě je nutné mít u sebe občanský průkaz a mobilní telefon. Při elektronické registraci stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář a počkat, až mu poštou v zásilce do vlastních rukou přijde aktivační kód. Poštou dostane také logo Karty života, které si nalepí na zadní stranu průkazu zdravotní pojišťovny.

Kdy se dostane ke svým zdravotním údajům?
Registrace umožní přístup na Kartu života, kterou si musí sám založit. K tomu stačí vyplnit a odeslat formulář pro Kartu života. O výpis své Karty života lze požádat mobilem, bude zaslán zdarma formou SMS zprávy.