Proto si vás dovolujeme provést škálou možností, které svět dřevěných oken nabízí.

Špaletová okna

Řez špaletovým oknem

Řez špaletovým oknem

moderní konstrukce jsou asi největším lákadlem naší současné nabídky. Samozřejmě jsou určena především pro rekonstrukci domů v centru měst, které jsou pod dohledem památkářů. Naší firmě se ale povedlo vyvinout, ve spolupráci s experty z ČVUT a Státní zkušebny, špaletová okna takových technických parametrů, že  odborníci byli překvapeni. Možnost dodržení požadavků památkářů nebyla touto konstrukcí omezena.

Tepelně izolační parametry jsou na úrovni moderních oken s izolačními trojskly,  což  bohatě splňuje požadavek dotačního systému „Zelená úsporám.“

Praha Vinohradská ulice

Praha Vinohradská ulice

Ještě výrazněji se projeví výhody naší konstrukce špaletových oken v oblasti hlukového útlumu. Dosažený hlukový útlum Rw až 46 dB,  hovoří sám za sebe a u moderních oken s trojskly, eventuálně s dvojskly je prakticky nedosažitelný. To vše bez použití speciálních protihlukových skel.

Mezi starými a novými okny obtížně najdete rozdíl – Praha Přemyslovská

Mezi starými a novými okny obtížně najdete rozdíl – Praha Přemyslovská

Z těchto důvodů o špaletových oknech uvažují nejen majitelé činžovních  domů, které jsou pod dohledem památkářů, ale i majitelé novostaveb, které jsou v oblastech zasažených  nadměrným hlukem. Existuje i i velká skupina zákazníků, kterým vadí změna vzhledu interiéru jejich bytu po výměně původních špaletových oken za okna moderní. I ti se stávají našimi zákazníky.

Prostup tepla :  Uw=0,9W/m2K

Hlukový útlum : standardní Rw= 43 dB

maximální : Rw=46 dB

Provedení :

Vnější okno je osazeno izolačním dvojsklem, vnitřní okno je se sklem jednoduchým. Vzhledově jsou okna přizpůsobena oknům původním, včetně ozdobných prvků jako jsou poutce a klapačky. Kličky i panty lze přizpůsobit původním oknům.

Materiál :

Lepené dřevěné profily -smrk, borovice, dub, meranti.

Povrchová úprava :

Akrylátový nátěrový systém s možností výběru ze vzorníku lazur nebo jakéhokoliv odstínu RAL.

Na co si dát pozor :

Špaletové okno musí být vyrobeno z lepených profilů! Dvojsklo musí být osazeno na venkovním okně!  Okno musí mít certifikát od státní zkušebny!

Dřevěná okna pro historické objekty

Praha Malá strana – měněna pouze venkovní část špaletových oken

Praha Malá strana – měněna pouze venkovní část špaletových oken

pokud je možná výměna pouze venkovní části špaletových oken (zděné špalety), pro méně náročné požadavky památkářů, nebo zákazníky, kteří chtějí snížit své investiční náklady, má firma AZ Ekotherm připravenou variantu, která spočívá v použití pouze přední části špaletového okna. Při pohledu na fasádu není patrný žádný  rozdíl, technické parametry však přesto vyhovují požadovaným normám.

Prostup tepla :  standardní : Uw= 1,27 W/m2K

Maximální : Uw= 1,19 W/m2K

Hlukový útlum : standardní : Rw= 32 dB

Maximální  : Rw=38 dB

Provedení :

Okno je osazeno izolačním dvojsklem.  Vzhledově jsou okna přizpůsobena oknům původním, včetně ozdobných prvků jako jsou poutce a klapačky. Kličky i panty lze přizpůsobit původním oknům. Otevírání je možné dodat i v posuvném či skládacím provedení.

Materiál :

Lepené dřevěné profily -smrk, borovice, dub, meranti.

Povrchová úprava :

Akrylátový nátěrový systém s možností výběru ze vzorníku lazur nebo jakéhokoliv odstínu RAL.

Dřevěná eurookna AZ 68 TOP

Dodávka oken a zimní zahrady v jednotném stylu

Dodávka oken a zimní zahrady v jednotném stylu

jsou v naší nabídce vyráběná eurookna s izolačním dvojsklem. Jsou určena především těm zákazníkům, kteří rekonstruují svůj dům, a z nějakého důvodu nemůžou nebo nechtějí zateplovat fasádu. Tepelné parametry těchto oken jsou pak v souladu s tímto záměrem a samozřejmě splňují požadované normy. Do staveb nových však doporučujeme modernější typ oken s izolačními trojskly.

Prostup tepla :  standardní : Uw= 1,27 W/m2K

Maximální : Uw= 1,19 W/m2K

Hlukový útlum : standardní : Rw= 32 dB

Maximální : Rw=38 dB

Provedení :

Okno je osazeno izolačním dvojsklem. Členění oken je přizpůsobeno požadavkům investora. Otevírání je možné dodat i v posuvném či skládacím provedení.

Materiál :

Lepené dřevěné profily - smrk, borovice, dub, meranti.

Povrchová úprava :

Akrylátový nátěrový systém s možností výběru ze vzorníku lazur nebo jakéhokoliv odstínu RAL.

Dřevěná eurookna AZ 88 TOP

Řez EURO 88

Řez EURO 88

s izolačním trojsklem, v současné době nejprodávanější typ oken. Jsou určena především pro novostavby, zateplované rekonstrukce a vyhovují i požadavkům pro pasivní domy.

Prostup tepla :  standardní : Uw= 0,8 W/m2K

Maximální : Uw= 0,69 W/m2K

Hlukový útlum : standardní : Rw= 34 dB

Maximální : Rw=40 dB

Provedení :

Okno je osazeno izolačním trojsklem. Členění oken je přizpůsobeno požadavkům investora. Otevírání je možné dodat i v posuvném či skládacím provedení.

Materiál :

Lepené dřevěné profily - smrk, borovice, dub, meranti.

Povrchová úprava :

Akrylátový nátěrový systém s možností výběru ze vzorníku lazur nebo jakéhokoliv odstínu RAL.

Dřevěná eurookna AZ 68 a 88 s hliníkovou obložkou

Řez 88 dřevohliník

Řez 88 dřevohliník

nejluxusnější varianta našich oken je určena především pro ty, kteří se chtějí zbavit údržby (přibližně 1 x za 10 let) povrchové úpravy dřevěných oken. To je dosaženo obložením vnější strany oken systémovým hliníkovým opláštěním v barvě dle výběru objednatele.

Dřevohliníková okna Říčany

Dřevohliníková okna Říčany

Technické parametry

těchto oken odpovídají oknům AZ 68 TOP a AZ 88 TOP.

Více informací na www.azeko.cz .