"GE Capital Bank považuje segment malých a středních firem za perspektivní již od svého vstupu na český bankovní trh v roce 1998. Rozvíjení produktů a služeb pro tuto klientelu není tedy otázkou posledního roku, jak jsme toho nyní na českém bankovním trhu svědky, ale je to výsledek dlouhodobé strategie. To se projevuje i na dynamickém růstu objemu úvěrů poskytnutých malým a středním firmám," řekl Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank. 

Za celý loňský rok poskytla GE Capital Bank malým a středním firmám 9,5 tisíce úvěrů v objemu 9,408 mld. Kč. Nejvíce úvěrů poskytla v červenci (objem 989 mil. Kč) a v prosinci (objem 937 mil. Kč). Také neustále roste počet poskytnutých úvěrů prostřednictvím jednoduché žádosti na www,geuver.cz.

Radomil Štumpa k tomu dodal: "I v tomto roce chceme pokračovat v úvěrové expanzi na trhu malých a středních firem. Faktorem, který to ovlivní, bude další zpřístupnění úvěrových produktů. Podstatná pro malé a střední firmy je zejména rychlost poskytnutí úvěru a malá administrativní náročnost jeho vyřízení. Proto například přišla GE Capital Bank na trh s úvěry, které lze získat do dvou dnů."

Na růst objemu úvěrů poskytnutých v loňském roce malým a středním firmám měly vliv právě standardizované úvěrové produkty jako Malá podnikatelská půjčka a Malý podnikatelský kontokorent, které umožňují získat úvěr do dvou až tří dnů od podání žádosti. 

Malá podnikatelská půjčka

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů. GE Capital Bank poskytuje od 6.2.2004 Malou podnikatelskou půjčku od 3 tisíc do 5 milionů korun, zatímco doposud byla maximální výše úvěru 3 miliony korun. Současně banka prodlužuje splatnost a to z původních pěti let na šest let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně. 

Malý podnikatelský kontokorent

Prostřednictvím Malého podnikatelského kontokorentu klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení a úroky platí pouze z čerpané částky. Banka poskytne kontokorent do dvou pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem. 

GE Capital Bank také nabízí podnikatelům a firmám kompletní nabídku nástrojů přímého bankovnictví, za které získala 1.místo v prestižní soutěži MasterCard Banka roku 2003. Vedle dnes již běžných produktů jako je Telefon Banka, Mobil Banka nebo Internet Banka má GE Capital Bank ve svém portfoliu také speciální homebanking program BankKlient. Tento program umožňuje svým klientům kromě zadávání domácích i zahraničních platebních příkazů, také vytváření vlastních kartoték, napojení na účetní systémy a další funkce, které v bezpečném a přehledném prostředí, šetří nejen práci, ale především čas. Podíl elektronických transakcí dosáhl v prosinci minulého roku 70,3% a celkové úspory klientů GE Capital Bank díky službám přímého bankovnictví za rok 2003 dosáhly neuvěřitelných 77,5 mil. Kč.

Více informací o produktech a službách pro podnikatele a firmy získáte na www,geuver.cz.