NEWTON Media, a.s., společnost poskytující služby v oblasti monitoringu a analýz médií přichází s novým typem analýz, tzv. Analýzami příležitostí a ohrožení (OT analýzy). Tento typ analýz:

•       poskytuje aktuální ucelený obraz o příležitostech a ohroženích firmy spojených s jejími aktivitami

•       vytváří  informační základnu  pro tvorbu a realizaci obchodní nebo marketingové strategie

•       umožňuje  komplexně reagovat na změny na trhu, u konkurence,  zákazníků  a dodavatelů

•       zachycuje mediální obraz vlastní společnosti, konkurenčních firem a celého odvětví včetně významných kauz

•       přináší náměty na opatření vyplývající z aktuálního stavu vnějšího prostředí každé firmy a instituce.

Nový typ analýz sleduje důležité, zajímavé a užitečné sociální, ekonomické, legislativní a politické souvislosti zadaného tématu  a přináší náměty, jak lze změn na trhu využít ve prospěch zadavatele analýzy.

Máte-li zájem o bližší informace o OT analýzách, kontaktujte prosím analyzy@newtonmedia.cz, tel. +420 225 540 501.