Jaký vztah má KB k projektům zemědělských bioplynových stanic?

Určitě pozitivní. Chápeme spolupráci na takových projektech jako náš příspěvek k zachování udržitelného vývoje společnosti. Bioplynové stanice podle nás představují nejen stále dobrou podnikatelskou příležitost pro zemědělce, ale přinášejí i veřejný prospěch. Zemědělci výrobou elektřiny v bioplynových stanicích získávají další zdroj příjmů a stabilizují hospodaření v situaci, kdy ceny zemědělských komodit podléhají výkyvům trhu. Zároveň zužitkují zbytkové suroviny z živočišné produkce a snižují emise čpavku do ovzduší i riziko znečištění podzemních vod dusíkem.

Jaké má banka s financováním těchto projektů zkušenosti?

Komerční banka již úspěšně financovala řadu takových projektů, takže s financováním zemědělských bioplynových stanic i dalších projektů obnovitelných zdrojů energie máme bohaté zkušenosti. V KB velmi dobře funguje tým specialistů na financování alternativních zdrojů energií, který je připraven poskytnout individuální konzultace a navrhnout nejlepší způsob financování už při přípravě podnikatelského záměru. Dlouhodobě spolupracujeme s dodavateli technologií bioplynových stanic a jednoznačně patříme mezi přední banky v ČR, které se touto problematikou zabývají.

Financuje banka i vybudování bioplynové stanice jako samostatného projektu?

Ano, tyto projekty jsou zpravidla financovány podle pravidel projektového financování.

Bude banka financovat projekty zemědělských bioplynových stanic i bez státní podpory jejich výstavby?

Bude. Na základě zkušeností s několika desítkami projektů jsme přesvědčeni, že vhodně zvolené a dobře připravené projekty jsou smysluplné a efektivní bez ohledu na to, zda pro jejich výstavbu je k dispozici státní podpora.

Jakou konkrétní spolupráci KB při realizaci bioplynové stanice může zájemcům poskytnout?

Můžeme být nápomocni již při zpracování podnikatelského záměru. Společně s nezávislými konzultanty posoudíme provozní parametry bioplynové stanice a pomůžeme při výběru optimální struktury financování. Můžeme nabídnout krátkodobé překlenovací úvěry na pokrytí DPH, dlouhodobé investiční úvěry na výstavbu bioplynové stanice a dále například odložení splátek jistiny po dobu výstavby až do uvedení do provozu. Dle zásad projektového financování je možné pravidelné splácení úvěrů z výnosů generovaných projektem, tedy z tržeb za prodej elektrické energie, případně tepla. Kromě financování lze na jednom místě vyřešit zdroje i vhodné pojištění na dobu výstavby a provozu bioplynové stanice.

Co si má žadatel o financování připravit před prvním jednáním s bankou?

Při prvním jednání s bankou by žadatel měl mít základní představu o projektu po stránce technické, ekonomické, realizační i provozní – tedy mít připraven základní podnikatelský záměr, který ve stručnosti bance představí.

Více zde.