Až do 31. prosince 2011 mohou rodiče využít akce VZP a ZP Metal-Aliance, které jim umožní ušetřit na očkování svých dětí proti rotavirům. Rodič či zákonný zástupce si vyzvedne voucher na rodné číslo dítěte na pobočce své zdravotní pojišťovny. U lékaře či v lékárně zaplatí za kompletní očkovací schéma maximálně 3000 Kč (cena bez aplikačních poplatků) a od své zdravotní pojišťovny získá 500 Kč zpět po předložení potvrzeného certifikátu.

O očkování proti rotavirům se mohou rodiče informovat u svého praktického lékaře pro děti a dorost. Očkovací látka se podává ústy bez nutnosti vpichu, což je pro děti šetrné. Rozestup mezi jednotlivými dávkami je vždy minimálně čtyři týdny a vyberou-li si rodiče vakcínu s dvoudávkovým schématem (vakcína Rotarix), může být očkovací schéma dokončeno již v 10 týdnech věku. Obě dávky musí být podány nejpozději do konce 24. týdne věku miminka.

Rotaviry jsou v celosvětovém měřítku nejčastějšími původci akutních průjmových onemocnění dětí do pěti let věku. V průběhu prvních pěti let života prodělá rotavirovou infekci téměř každé dítě nejméně jedenkrát. Míra intenzity klinických příznaků se pohybuje od velmi lehkých forem (většina) až po těžké stavy, kde je nutná hospitalizace, a které mohou raritně i v ČR vyústit v úmrtí.

Vakcína RotarixTM je registrovaný léčivý přípravek pro prevenci rotavirových gastroenteritid, je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci.

Reklama na humánní léčivé přípravky.