Dnes se běžně setkáváme s bonusy za bezeškodní průběh u neživotních pojištění,
například u pojištění auta, bytu či chalupy. V oblasti životního pojištění zatím není tento benefit běžný a jeho přiznávání řeší pojišťovny odlišně. ING Pojišťovna nabízí u vybraných připojištění bonus za bezeškodní průběh, který je ve výši 10 % až 50 % ze zaplaceného pojistného. Tato připojištění lze sjednat ke všem typům životního pojištění.

Za každý rok, kdy se vám nic nestane, dostanete zpět 10 % z pojistného zaplaceného na vybrané připojištění. Pokud dojde k nenadálé situaci a řešíte pojistnou událost, i tak můžete v dalším roce získat bonus. Všechny získané bonusy shromažďujeme a vyplatíme je na konci pojištění. U denních dávek v případě plného invalidního důchodu následkem úrazu vracíme na konci pojištění klientovi dokonce 50 % ze zaplaceného pojistného, pokud v průběhu pojištění nenahlásil pojistnou událost.

Více informací najdete na www.ingpojistovna.cz/bonusy.