Zákazníci, kteří používají služby kusové i celovozové přepravy po Evropě, Blízkém východu i severní Africe, mohou požádat o výkaz emisí CO2 s podrobnými informacemi o vyprodukovaném CO2 během přepravy jejich zásilek na každé trase. DHL Freight nabízí rovněž možnost kompenzovat emise vytvořené během přepravy prostřednictvím certifikovaných environmentálních programů.

Společnost Deutsche Post DHL se jasně hlásí ke společenské odpovědnosti řadou projektů a aktivit. V oblasti životního prostředí je prioritním cílem závazek snížit do roku 2020 produkci uhlíkových emisí o třicet procent ve srovnání s úrovní v roce 2007.

„V ČR jsou nasazena i alternativní vozidla na zemní plyn, která produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. Oproti benzinu zemní plyn nabízí potenciál dvaceti až dvaceti pěti procentního snížení emisí CO2 (oproti naftě o 15%)“, říká Vít Návrat, ředitel divize DHL Freight v České republice.

Více informací na www.dhlfreight.cz