Počítat můžete se souběhem tří zvýhodnění

  • prvé vyřízení žádosti o překlenovací úvěry Topkredit, Topkredit plus a Tophypo je až do 31. října t. r. zdarma, tzn. ČMSS neúčtuje úhradu za zpracování

  • Za druhé u překlenovacích úvěrů Topkredit a Topkredit plus se splatností 6 let a více jsou aktuálně úrokové sazby nižší o 0,3 % p.a. U překlenovacího úvěru Tophypo se splatností 6 let a více je úroková sazba snížena dokonce o 0,6 % p.a.

  • A do třetice můžete u zmiňovaných překlenovacích úvěrů Topkredit, Topkredit plus a Tophypo získat ještě další slevu z úrokové sazby podle výše objemu úvěrového případu, a to až 0,3 % p.a.

Úvěr si samozřejmě můžete pojistit.

Rizikové životní pojištění kryje rizika spojená s úmrtím nositele příjmů v úvěrovém případu. Horní hranice pojistné částky činí 3 miliony korun. A co je důležité, s postupným splácením úvěru dochází ke snižování výše měsíčního příspěvku. A není nutná zdravotní prohlídka.