Kvalitní vysokoškolské vzdělání může velmi pomoci žadateli v současném vysoce konkurenčním prostředí trhu práce. University of New York in Prague (UYNP) proto nabízí celkem devět bakalářských programů, jejichž nabídka a zaměření reaguje na poptávku právě trhu práce.

V současné době si mohou zájemci vybrat, zda budou na bakalářském stupni studovat například obchodní administrativu, psychologii, anebo třeba IT management. Ten je v nabídce od konce minulého roku a jeho otevřením škola reagovala na vzrůstající poptávku po manažerech, kteří jsou schopni řídit firmu s efektivním využitím informačních technologií.

Samotné studium všech programů probíhá v angličtině, výuku zajišťují mezinárodně uznávaní pedagogové a studenti si mohou zvolit mezi denní a kombinovanou formou studia. Díky akreditaci MŠMT a partnerské instituce Empire State College, která je součásti skupiny State University of New York, mohou úspěšní absolventi získat tzv. double degree , tedy jak český, tak americký diplom.