Zásadním problémem pro malé firmy jsou provozní zdroje potřebné k fungování firmy. Banky se k financování malých a nově založených firem staví s nedůvěrou. Pro přístup k bankovnímu financování potřebuje podnikatel prokázat dvě úplná daňová období a naráží na podmínky, které není schopen splnit.

Existují i jiné možnosti financování umožňující rentabilní podnikání vytvářející zisk. Jedním z těchto způsobů je podnikatelský factoring pro malé firmy vytvořený speciálně pro malé a nově založené firmy s nízkým obratem (300.000,-Kč měsíčně) nebo bez bankovní historie.

Na rozdíl od bankovních podmínek, pro podnikatelský factoring nemusí být bonitní firma, důležité je aby měla bonitní odběratele.  Odpověď na otázku „ Kdo mi lépe porozumí? Ten koho zajímají pouze výkazy, nebo ten kdo se přijede podívat jak skutečně fungujeme, a kdo má zkušenosti s mým oborem podnikání?“ je jednoduchá. www.bibbyfinancialservices.cz