Zásadním problémem pro malé firmy jsou provozní zdroje potřebné k fungování firmy. Banky se k financování malých a nově založených firem staví s nedůvěrou. Pro přístup k bankovnímu financování potřebuje podnikatel prokázat dvě úplná daňová období a naráží na podmínky, které není schopen splnit.

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services, a.s.

Existují i jiné možnosti financování umožňující rentabilní podnikání vytvářející zisk. Jedním z těchto způsobů je podnikatelský factoring pro malé firmy vytvořený speciálně pro malé a nově založené firmy s nízkým obratem (300.000,-Kč měsíčně) nebo bez bankovní historie.

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services, a.s.

Na rozdíl od bankovních podmínek, pro podnikatelský factoring nemusí být bonitní firma, důležité je aby měla bonitní odběratele.  Odpověď na otázku „ Kdo mi lépe porozumí? Ten koho zajímají pouze výkazy, nebo ten kdo se přijede podívat jak skutečně fungujeme, a kdo má zkušenosti s mým oborem podnikání?“ je jednoduchá. www.bibbyfinancialservices.cz