S finalisty soutěže jsme pro vás připravili krátkou anketu, která by vám měla tyto osobnosti HR prostředí blíže představit.

1. Co se Vám v práci v posledním roce nejvíce podařilo, na jaký projekt jste opravdu pyšní a proč?

2. V čem vidíte hlavní roli a význam řízení lidských zdrojů ve firmách v této době, co pokládáte za nejdůležitější úkol HR útvaru ve firmách?

3. Před jakými výzvami jako HR ředitelé ve svých firmách v současné době stojíte?

Milan Kohout, personální ředitel WITTE NEJDEK

Ad. 1 Obecně je to určitě dobrý pocit z toho, co s mým týmem pro WITTE Nejdek děláme, máme příjemnou zpětnou vazbu od manažerů i mnohých zaměstnanců firmy.

Rozjeli jsme docela pěknou řadu rozvojových aktivit, pracujeme s manažery, talenty, vedoucími projektů, předáky i s vybranými specialisty.Ale pokud bych měl vybrat jeden projekt, tak volím talent management. Založili jsme nové, pro firmu důležité projekty, a již zhruba v polovině programu je zřejmé, že přínosy z nich převýší vložené náklady. A jako bonus navíc: kromě talentů v projektových týmech „zrají“ další šikovní kolegové. I to mě těší.

Ad 2. Ať je firma z krize venku nebo s ní zápasí, strategickou rolí HR útvaru by ve firmě měla být starost o udržení potřebné výše podílu personálních nákladů v relaci k tržbám. Vedle toho ale považuji za nutné prosadit a nepolevit v  realizaci rozvojových programů tak, aby firma své lidské zdroje udržela na konkurenceschopné úrovni a současně zaměstnancům umožnila jejich potenciál uspokojivě rozvíjet a své lidi, zejména ty klíčové, dostatečně motivovat.

Ad 3. Připravili jsme letos na jaře HR strategii, máme ji od vedení firmy schválenou, takže nic menšího, než ji naplnit!  Protože stanovených cílů chceme dosáhnout m.j. třeba nastavením komplexního systému rozvoje zaměstnanců, vybudováním tréninkového centra, prováděním interních assessment nebo development center, implementací hodnocení 360°  a řadou dalších projektů, zdá se, že to bude dost zajímavé práce!

Medailonek:

Po dokončení studií na fakultě řízení Vysoké školy ekonomické v r. 1980 sbíral pracovní zkušenosti jako programátor, referent odboru mezd a pracovní síly, asistent ekonomického náměstka.

Následně působil v různých manažerských pozicích:

1990 – 1992 ředitel kanceláře ministra, Ministerstvo průmyslu ČR

1992 -  1993 ekonomický náměstek ředitele, VTX, s.p.

1993 -  1995 ředitel a místopředseda představenstva Prisko, a.s.

1995 -  1999 vedoucí sekretariátu člena představenstva Česká spořitelna, a.s.,

Od r. 1999 se orientoval především na problematiku lidských zdrojů:

1999 – 2001 ředitel organizačního odboru v úseku Lidské zdroje, Česká spořitelna, a.s.,

2001 -  2004 ředitel úseku správního (lidské zdroje, organizace, správa majetku), Stavební spořitelna ČS, a.s.,

2004  - 2008 ředitel personálního odboru v úseku Lidské zdroje, Česká spořitelna, a.s.

2008 – 2009 ředitel a člen představenstva, Fezko-Thierry, a.s., Strakonice

2009 -  2011 vedoucí personálního týmu, WITTE spol. s r.o., Nejdek

V práci HR manažera řídil projekty optimalizace procesů a úspor pracovních nákladů, implementoval funkční zákaznicky orientovanou strukturu personálního útvaru, posiluje strategickou a partnerskou roli HR týmu ve firmě, vyhledává nové možnosti a formy zajištění činností personálního týmu i rozvojových programů interními kapacitami. Pracuje rád s aktivními a motivovanými kolegy, uznává slušnost.