Ochrání je pro případ všech neočekávaných životních událostí a zároveň umožňuje část pojistného spořit a vytvářet si tak finanční rezervy.

Základem FLEXI je pojištění pro případ smrti a dožití. K tomu je možné libovolně připojit pojištění dalších rizik, jako například úrazu a jeho trvalých následků, závažných onemocnění, invalidity, pracovní neschopnosti nebo hospitalizace. Pojistná smlouva je stále otevřena, takže lze jednotlivá rizika libovolně přidávat, dohodnout jejich krytí po omezenou dobu za nižší pojistné nebo jejich pojištění zrušit. Kdykoli je také možné upravit výši pojistné částky u kteréhokoli rizika.

Prostřednictvím FLEXI je možné také spořit nebo investovat. Méně zkušení investoři mají předpřipravené investiční strategie či program řízení investic. Ti zkušenější ocení příležitost vytvořit si vlastní portfolio tím, že umístí část pojistného do garantovaných fondů nebo do investičních fondů. Nadstandardní zhodnocení lze ochránit prostřednictvím zamykání výnosů. Aktivní správu portfolia umožní snadno a pohodlně služba České spořitelny SERVIS 24.

Otevřené pojištění

Díky těmto skvělým příležitostem se dostává FLEXI životnímu pojištění řady ocenění od veřejnosti i odborníků. K jeho popularitě nemalou měrou přispívá také filozofie Pojišťovny České spořitelny, která je zaměřena na maximální otevřenost. A v čem ona otevřenost spočívá? PČS svým klientům pojistku neuzavírá, ale otevírá, a to pro zajištění nenadálých životních událostí, které v průběhu času mohou nastat. Nikdy totiž nevíme, jaké změny nám přinese další den. V Pojišťovně České spořitelny jsou však na změny dobře připraveni a pojistku na přání klienta během let snadno a rychle flexibilně upravují tak, aby byla vždy v souladu s jeho potřebami. Díky programu InSpiral může každý poradce pro svého klienta zajistit přístup ke všem inovacím produktu FLEXI, aniž by klient musel rušit již sjednanou smlouvu.

Otevřená není jen pojistka, ale i přístup Pojišťovny České spořitelny, který je založen na vstřícnosti a férovosti za všech okolností.

Profesionální zázemí

Jedinečnou roli v prezentaci FLEXI životního pojištění hrají obchodní partneři PČS a jejich poradci, kteří ho otevírají svým klientům. Pojišťovna České spořitelny jim k tomu poskytuje špičkové profesionální zázemí:

  • Pořádá odborná školení a předává jim informace o všech novinkách prostřednictvím sítě oblastních manažerů a svých informačních systémů.
  • V rámci podpory profesionálního a moderního poradenství nabízí Pojišťovna České spořitelny svým poradcům možnost elektronického sjednávaní smluv prostřednictvím uživatelsky komfortní aplikace SmartClient. Elektronické sjednávání je moderní způsob sjednávání pojistných smluv, který poradci umožní rychlé vypracování bezchybného návrhu pojistné smlouvy, čímž se výrazně zkracuje čas potřebný ke zpracování návrhu na straně pojišťovny a přijetí smlouvy. Poradce má zároveň vždy k dispozici všechny aktuální formuláře, které s sebou nemusí nosit v papírové formě.
  • Navíc pojišťovna umožňuje vytvořit jednoduše rozhraní mezi aplikací SmartClient a vlastní prodejní aplikací obchodního partnera, tak aby poradci mohli otevírat FLEXI životní pojištění klientům přímo ve svých vlastních aplikacích a prodejních konceptech.
  • Samozřejmostí je, že každý poradce má k dispozici kvalitní simulační program, který umožňuje vytvořit individuální model pojistné ochrany, včetně ceny rizik, výše bonusů a vývoje kapitálové hodnoty pojistné smlouvy.
  • Následně má poradce neustálý přehled o portfoliu smluv svých klientů díky Extranetu Pojišťovny České spořitelny, jehož prostřednictvím může na sjednané pojistné smlouvy a jejich vývoj kdykoli nahlížet.
  • Pojišťovna České spořitelny v průběhu trvání pojistné smlouvy průběžně s poradci komunikuje prostřednictvím systémů e-mailů a SMS zpráv, a poskytuje jim tak rychle potřebné informace pro následnou profesionální péči o klienty.

Pojišťovna České spořitelny velmi bedlivě a otevřeně naslouchá zkušenostem a námětům spolupracujících poradců, kteří tak významnou měrou přispívají k tomu, že se FLEXI životní pojištění stále zdokonaluje a vyvíjí podle skutečných potřeb svých klientů.

Kvalitní, dobře informovaný a správně motivovaný poradce, který se může opřít o vstřícné, otevřené a profesionální zázemí Pojišťovny České spořitelny, prokazuje neocenitelnou službu klientovi a vítězí nad konkurencí.

Více informací získáte na www.flexi.cz