Loterie neštěstí si může vybrat kohokoliv z nás. V této souvislosti se stává nezbytností věnovat své bezpečnosti na silnicích zvýšenou pozornost. Každý účastník silničního provozu by měl mít na paměti, že to může být právě on, kdo včas nezabrzdí, kdo včas nezatočí či kdo zbytečně zazmatkuje.

Proto je tu pro Vás Centrum bezpečné jízdy – Polygon Most . Místo kde máte možnost zlepšit své jízdní schopnosti a tím učinit jízdu bezpečnější. Nezajistíme vám, že po absolvování kursu nebudete nikdy účastníkem dopravní nehody, ale pomůžeme Vám, jak a co nejlépe zvládnout nebezpečné situace na silnicích, nezmatkovat a řešit vše s přehledem. Pokud by každý řidič prošel tímto kursem, stoupala by bezpečnost na našich silnicích strmě nahoru.

AUTODROM MOST, a.s.

FOTO: AUTODROM MOST, a.s.

Další, řidiči velmi vyhledávaný produkt Centra bezpečné jízdy – Polygon Most je odpočet trestných bodů, které řidiči nasbírají za porušení právních předpisů. Kursu pro odpočet bodů se může zúčastnit každý řidič který už získal nějaké trestné body (od 1 do 10 bodů). Obsah a rozsah školení je dán vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 156/2008 Sb. ze dne 28. dubna 2008. Délka školení je stanovena na 7 hodin, z toho 180 minut teoretická část, 210 minut praktická část a 30 minut závěrečné vyhodnocení. V průběhu a po ukončení výcviku provádí lektor bezpečné jízdy vyhodnocení chování řidiče při výcviku. Po absolvování kursu jsou řidiči odečteny 3 trestné body.

Nyní nabízíme veškerým zájemcům o odpočet bodů velmi výhodnou nabídku . Pokud projevíte zájem nechat si odečíst trestné body ještě před tím, než jejich součet přesáhne číslo 6 je pro Vás připravena zajímavá sleva a tím i velmi zajímavá konečná cena kursu. Nenechávejte vše na poslední chvíli, přijďte včas a získejte tak slevu 1000 Kč. Pokud se kursu účastníte v rozmezí měsíců červen až srpen bude cena kursu 2 890 Kč včetně DPH oproti běžné sazbě 3 890 Kč včetně DPH.