V rámci iniciativy Veselé zoubky oslovila každá prodejna dm ve svém okolí jednu základní školu a nabídla jí účast na aktivitě. Aktivita probíhá u příležitosti oslav otevření jubilejní 200. prodejny dm v České republice, a proto bylo v rámci aktivity Veselé zoubky osloveno právě 200 základních škol.

Hlavním cílem celé iniciativy je prevence. Právě v dětském věku se utvářejí návyky, které si člověk odnáší do budoucího života a které mohou ovlivnit, ať pozitivně či negativně, jeho zdraví.

„Základní školy již dnes obvykle nezajišťují preventivní zubní prohlídky svých žáků, jako to bývalo zvykem v dřívějších dobách, o to důležitější je péče ze strany rodičů, kteří by měli dbát na osvojení správných návyků pro čištění zubů,“ říká odborný garant dm iniciativy, prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno a Stomatologické kliniky FN u sv. Anny v Brně.

Zdravá strava je základ.

FOTO: dm drogerie markt s.r.o.

Aktivita Veselé zoubky je zaměřena na děti prvních a druhých tříd základních škol. Školáci se mohou těšit na zábavně vzdělávací film Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, který jim hravou formou vysvětlí, proč je nutné si zoubky důkladně čistit a pravidelně dvakrát ročně navštěvovat zubního lékaře. Loutkový film se natáčel ve spolupráci s Mgr. Helenou Štáchovou přímo v pražském Divadle Spejbla a Hurvínka.