Jste řadu let předsedou představenstva Pražské plynárenské, členem statutárních orgánů řady společností a rovněž jste dlouhodobě činný v pražské komunální politice. Jak z pohledu svých zkušeností hodnotíte podnikatelskou činnost Pražské plynárenské?

Pražská plynárenská je dlouhodobě spolehlivým dodavatelem plynu a úspěšně podnikající společností. V loňském roce dosáhla mimořádně dobrého hospodářského výsledku a vše nasvědčuje, že i letošní výsledky budou velmi dobré. Základ podnikatelského úspěchu Pražské plynárenské vidím zejména v aktivitě a průběžném efektivním řízení ze strany vrcholového managementu a orgánů společnosti. Poděkování samozřejmě náleží rovněž všem zaměstnancům, kteří spoluutváří mimořádně motivující firemní kulturu. Jsem rád, že se na tomto úspěchu mohu dlouhodobě podílet.
 
Jakou obchodní strategií čelí Pražská plynárenská sílícímu konkurenčnímu boji na trhu s plynem?

Svou obchodní politiku jsme samozřejmě přizpůsobili vývoji na trhu. Naším cílem je udržet maximum dosavadních zákazníků, kteří jsou především z pražského regionu, a získávat nové zákazníky po celém území České republiky. Naší výchozí strategií je kombinovat výhodné ceny s nabídkou atraktivních doplňkových služeb. Dosavadní výsledky prokazují, že tento přístup má u zákazníků úspěch.
 
Můžete nabídku Pražské plynárenské představit podrobeněji?

Z pohledu zákazníků je nejpodstatnější, že se nám daří zemní plyn nakupovat za dobrých podmínek a od různých dodavatelů, což nám umožňuje držet příznivé ceny. Díky tomu jsme od 1. října letošního roku mohli zlevnit v rozsahu 1 až 7 %. Velice výhodné podmínky nabízíme například pro důchodce. Kromě výhodných cen poskytujeme našim zákazníkům řadu doplňkových služeb, často ojedinělých na trhu.

O jaké konkrétní služby jde?

Mohu jmenovat například opravy a čištění kotlů a dalších plynových spotřebičů zdarma, opravy netěsností bytového rozvodu zdarma v rámci zásahu pohotovostní služby, odměnu za získání nových zákazníků ve výši 5 % z jejich roční platby, slevu na nákup plynového kotle nebo zákaznickou kartu přinášející celou řadu slev v různých oblastech. Zcela ojedinělým na českém trhu je zhodnocení případného přeplatku zákazníka z vyúčtované spotřeby plynu. Nabídka těchto doplňkových služeb souvisí s uzavřením smlouvy na odběr plynu na příští dvě a více let a je podmíněna řádnou úhradou plynu ze strany zákazníka. Výhodnou nabídkou slev rovněž podporujeme užití zemního plynu v dopravě a v rámci koncernu Pražské plynárenské poskytujeme i tak komplexní služby, jako jsou úklid, stěhování či malování bytu za výhodných podmínek. Zde bych čtenáře odkázal na naše webové stránky www.ppas.cz a call centrum 840 555 333, nebo mnohým z nich příjemnější osobní kontakt v obchodních kancelářích v Jungmannově ulici a Michli.
 

Jak hodnotíte aktuální vývoj na trhu se zemním plynem v České republice a zejména v Praze?

Od roku 2009 v České republice vidíme nástup nových obchodníků se zemním plynem, nabízejících plyn rovněž domácnostem a maloobchodníkům. Stejně je tomu i v Praze. Zdaleka ne vždy se ale jedná o férovou soutěž. S praktikami některých z těchto firem mají nedobré zkušenosti i naši zákazníci. Je nutné vzít na vědomí, že se nyní jedná o boj doslova o každého zákazníka. Soupeření pouze mezi jednotlivými energetickými médii je již definitivně minulostí. Jak už jsem řekl, naším cílem je udržet stávající zákazníky v hlavním městě a posilovat svůj podíl v mimopražských regionech. Zákazníky mimo Prahu získáváme především prostřednictvím sítě obchodních zástupců. Navíc, jak už jsem naznačil, přivést nového odběratele nám můžou i stávající zákazníci, kteří za to dostanou velice zajímavou odměnu. Řada z nich toho využila právě v mimopražských oblastech.