Akademie věd i Ústav pro studium totalitních režimů

„Mezi posilami je například prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. z Filosofického ústavu AV ČR, který doplní výuku o dosud chybějící Filosofii jazyka, dále doc. PhDr. Stanislava Přádná z Katedry filmových studií FF UK, která bude vyučovat předmět  Kritické myšlení, prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. z Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU,  nebo PhDr. Jana Vlčková, PhD. z Ústavu fonetiky a elektroniky AV ČR,“ přibližuje  Mezulánik.

Z Ústavu pro studium totalitních režimů na školu přichází přednášet PhDr. Libor Svoboda, Ph.D., chybět však samozřejmě nemohou lidé z vrcholné praxe: Mgr. Přemysl Martínek, ředitel ARTCAM film distribution, Mgr. Vlastimil Ježek z České televize a Českého rozhlasu, Mgr. ing. Grusová z Českého statistického úřadu, nebo Mgr. Otakáro M. Schmidt a samozřejmě další.

 První soukromá univerzita

Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) jako první soukromá vysoká škola v České republice poskytla svým studentům ucelený systém univerzitního vzdělání: tedy možnost získání všech typů univerzitních titulů (Bc., Mgr., Ing., PhDr., Ph.D. a profesní manažerský titul MBA – Master of Business Administration). Toto plně strukturované studium, sestavené podle evropských modelů, se zejména díky moderním, efektivním formám výuky vyznačuje vysokou prostupností a širokými možnostmi uplatnění absolventů.

Dále škola nabízí studium širokého spektra humanitních oborů. Pilíři studia jsou speciální pedagogika, vzdělávání dospělých, andragogika, evropská hospodářská studia, sociální a masová komunikace, management cestovního ruchu, právo v podnikání, manažerská studia, audiovizuální komunikace a tvorba, bezpečnostní studia, scénická a mediální studia a pro velký zájem byl otevřen i obor pojišťovnictví.

www.ujak.cz