Z komerční do neziskové sféry

Aleš Jeník pracoval v mezinárodní společnosti Capgemini. V rámci programu společenské odpovědnosti této firmy inicioval koncem roku 2008 spolupráci s Nadací VIA na projektu dárcovského portálu. V rámci studie proveditelnosti projektu se největším rizikem ukázal nedostatek zkušeností pracovníků Nadace s realizací takto rozsáhlých projektů. S pracovníky Nadace se proto shodl, že právě Rok jinak je ideální možností, jak Nadaci s projektem pomoci a zhodnotit zkušenosti z komerční sféry.

 

O projektu Darujme.cz

Dárcovský portál Darujme.cz si klade za cíl umožnit dárcům vybrat si organizaci, kterou podpoří a sledovat, jak organizace se svěřenými prostředky hospodaří, a umožnit neziskovým organizacím využívat potenciál internetu pro vlastní získávání finančních prostředků. Součástí projektu je i služba CRM pro neziskovky (www.crmproneziskovky.cz), která zajišťuje pro neziskové organizace nástroje pro správu dárců, komunikaci s nimi, vyhodnocování fundraisingových kampaní a mnoho dalších funkcionalit.

Více informací a přihlášku naleznete na www.rokjinak.cz.