Společnost OSDK a.s. je prostředník mezi dodavateli materiálů s obsahem drahých kovů a odběrateli, kterými jsou zpracovatelé či samotní investoři, kteří mají zájem o nákup drahých kovů.

V případě obchodu prostřednictvím OSDK a.s. máte plnou kontrolu při zpracování analýzy Vašeho materiálu. Ta probíhá díky nejmodernějším technologiím zajišťující nejvyšší přesnost a rychlost při zachování nejvyšší kvality tohoto nutného kontrolního úkonu.

Klient má možnost si sám určit rychlost obchodního procesu. Rychlost je přímo úměrná ceně, za kterou bude jeho materiál – drahé kovy, obchodován.

Celý obchodní případ kontroluje společnost OSDK a.s., která garantuje kvalitu Vašeho materiálu – drahých kovů, i konečnou úhradu Vašeho materiálu.

Díky OSDK a.s. budete mít možnost nákupu drahých kovů za nejvýhodnějších podmínek. V případě Vašeho zájmu, je možná investice do obchodu s drahými kovy s garantovaným výnosem, který dosahuje až 20% za rok.

Proč obchodovat prostřednictvím OSDK a.s.?

Rychlost – Obchodní nabídka do 240 minut

Cena – Nejlepší ceny

Kontrola – Vše pod vlastní kontrolou

Kvalita – Nejmodernější technologie analýz


 Více na www.osdk.cz