Samozřejmě i dnes je možné pokusit se použít intuici a zkusit přivést firmu k lepším zítřkům tradiční českou metodou pokus/omyl. Výsledek však bude velmi nejistý.

Mnohem spolehlivější cestou je využít zkušeností, které se již mnohokrát osvědčily.

Když se do těžké situace dostaly koncem 80. let velké evropské firmy (Philips, Renault, Siemens,...), sdružily síly a prostředky a vyvinuly zcela nový manažerský nástroj  - EFQM model. Tento model se stal základem úspěchu evropské ekonomiky a dnes ho používá přes 30.000 nejlepších firem.

Díky podpoře MPO je model EFQM nyní k dispozici i českým firmám v programu Národní ceny kvality. Účast v Národní ceně je nejefektivnější cestou, jak zlepšit řízení firmy, zavést pořádek do procesů a vylepšit hospodářské výsledky.

Zkušenosti českých podnikatelů, kteří EFQM model vyzkoušeli, jsou jednoznačně pozitivní.

"Tři dny školení na EFQM model považuji za jedny z nejdůležitějších v historii naší společnosti. Prostě jsme ve správné době dostali nástroj, kterým lze firmu plně řídit," shrnuje svoje zkušenosti Jiří Šimon, ředitel Original Reality Group.

Přihlásit se do Národní ceny kvality může každý až do 31. března. Více na www,narodnicena,cz.