Na problematiku rakoviny děložního čípku upozornila Roadshow „Na slovíčko o rakovině děložního čípku“, která probíhala do 3. října 2009 po celé České republice. Tato akce se setkala s velkým zájmem široké veřejnosti. Zájemci byli informováni o této nemoci a možnostech, jak lze karcinomu děložního čípku předcházet. V růžových stanech umístěných v osmi městech získali pacientské letáky se základními informacemi o rakovině děložního čípku, mohli shlédnout edukační video či se připojit k celoevropské petici „STOP rakovině děložního čípku“.  

Rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná vakcína Cervarix proti lidskému papilomaviru (typy 16,18) je určena k prevenci cervikálního karcinomu u dívek a žen ve věku 10 až 25 let. Očkování nenahrazuje pravidelný cervikální screening a nechrání ženy, pokud již byly v době očkování infikovány HPV-16 nebo HPV-18. Délka ochrany nebyla přesně stanovena. U všech očkovaných jedinců nemusí být dosaženo ochranné imunitní odpovědi. Přípravek je pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový leták.

 

Až do konce října 2009 můžete využít speciální, časově omezenou nabídku a pořídit si vakcínu Cervarix za zvýhodněnou cenu.

 

Více informací o rakovině děložního čípku naleznete na www.zdraviprozeny.cz