Podle výzkumu, který v rámci satirického projektu Naložme to pražákům vypracovala společnost Fast Connect, si 2/3 Čechů myslí, že ve společnosti existuje fenomén pražáctví. Označují jím arogantní a sebestředné chování lidí bez ohledu na jejich bydliště nebo místo narození. „Pražáci jsou neskromní a neslušní. Pražáctví znamená namyšlenost a aroganci,“ myslí si více než polovina mimopražských obyvatel. A jak sami sebe vnímají obyvatelé metropole? Podle velké části Pražanů je pro ně samotné typická uspěchanost a nedostatek klidu, skromnosti a důvěřivosti. Těm mimopražským u Pražanů chybí skromnost a slušnost. „V Praze je velká anonymita, která negativně ovlivňuje komunikaci mezi lidmi a jejich vzájemné vztahy. Lidé v regionech mají méně příležitostí ztratit slušnost,“ říká Zuzana Semerádová, která v roce 2002 odešla z Prahy do Malé Úpy. Více o projektu Staré myslivecké, který podporuje odvahu k poctivosti a satiricky upozorňuje na neslušnost pražáků, najdete na www.nalozmetoprazakum.cz.