Celý balíček benefitů může mít hodnotu až téměř 40 000 korun. Kampaň s názvem „Připojte se také“ je zároveň příspěvkem skupiny RWE ke zlepšování stavu životního prostředí. Kvalita ovzduší v našich obcích se zhoršuje a nemalou měrou k tomu přispívají právě zplodiny z lokálních topenišť na tuhá paliva. Zemní plyn v takových lokalitách pomáhá ozdravovat kvalitu ovzduší.

  V roce 2008 začala Skupina RWE nově dodávat toto komfortní a ekologické palivo do 11 tisíc domácností. Letošní nabídka je finančně ještě zajímavější. RWE věří, že osloví další tisíce domácností, kterým není lhostejné, jaký vzduch dýchají.