Zoufalost rodičů při shánění volných kapacit ve školkách pro své děti dokazuje nedávný případ z Pardubic, kdy rodiče riskovali pokutu za falšování místa bydliště, jen aby dostali své dítě do mateřské školy. Následky „babyboomu“ jsou pro zodpovědné úředníky téměř neřešitelným problémem. Hlavní příčina, proč se váhá s výstavou nových kapacit mateřských škol, je obava, co s nově vybudovanými školkami až „babyboom“ pomine. Přitom existuje jednoduché řešení, které spolehlivě funguje západně od našich hranic a to je výstavba přenosných mateřských škol systémem prostorové modulace. Modulární/přenosná mateřská škola se postaví tam, kde je nedostatek kapacit a jakmile vytíženost pomine, tak se jednoduše celá budova nebo její část přemístí tam, kde je dětí dostatek nebo se prodá pro jiné účely bez vazby na pozemek, na kterém budova stojí.

Modulární mateřské školy
Výstavba modulárních mateřských škol je běžná ve vyspělých zemích na celém světě. Firmy jako například holandská Moewe, německý Kleusberg nebo Alho jsou tradičními dodavateli modulárních školek ve svých zemích. V západních zemích je i běžný pronájem těchto přenosných škol a školek. Investoři oceňují hlavně nižší cenu, výborné tepelně technické vlastnosti, rychlost výstavby a hlavně mobilitu, kterou nemůže nabídnout žádný jiný druh výstavby. V severských zemích se razí zásada „Školka k dětem“ a například v Norsku se pronajímá 90% všech školek. Vzhledem k dočasnosti umístění školek, stavební úřady zbytečně neprodlužují a nekomplikují stavební řízení.


V České republice a na Slovensku je známý dodavatel modulárních staveb KOMA MODULAR CONSTRUCTION www.koma-modular-construction.eu. Firma exportuje ze 70% modulární stavby včetně škol a mateřských škol do zemí západní Evropy. V tuzemsku a na Slovensku tato firma pravidelně pořádá každý rok architektonické soutěže pro studenty vysokých škol architektury a stavitelství v České republice a na Slovensku na téma modulární výstavba. V tomto roce bylo téma architektonické soutěže MODULÁRNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA. Soutěže se zúčastnilo více jak sedmdesát studentů ze všech škol architektury, kteří předložili celkem 52 soutěžních prací. Studenti prokázali invenci mladého myšlení a variabilní použití modulární výstavby.

 

 

FOTO: KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

Co si lze představit pod pojmem „MODULÁRNÍ VÝSTAVBA“ ?

Ve světě je modulární výstavba známa hlavně pod pojmem „Portable buildings“ - “Přenosné budovy“, který vyjadřuje hlavní výhodu této metody výstavby, což je schopnost demontáže a opětovné montáže na novém místě.

Systém výstavby je založen na výrobě/výstavbě celých místností/modulů ve výrobním závodě, podobně jako se vyrábějí auta na výrobní lince. Ve výrobním závodě se provede 90% veškerých činností včetně osazení výplní otvorů, elektroinstalace, veškerých sanitárních zařízení, konečné úpravy povrchů a tak dále. Zbylých 10% se provede na místě výstavby

V České republice si přenosné budovy získávají stále větší oblibu a indikace posledních rozbouřených ekonomických dnů, kdy není nic jisté, ukazují, že tento způsob výstavby má budoucnost. Tím, že svoji investici nemusíte vázat pouze k jednomu místu a máte možnost stavbu přemístit ať už z ekonomických důvodů nebo z důvodu ne zcela správného marketingového rozhodnutí na jiné místo bez ztráty, získává tato metoda na atraktivnosti.

Výhody modulárních staveb/školek

- cena nižší o 15 až 30% oproti klasické výstavbě

- rychlost. Zkrácení celkové doby výstavby až o 75% v porovnání s klasickou výstavbou. Doba od záměru stavět po skutečný výsledek se oproti tradiční výstavbě enormně zkracuje. Během 3 týdnů je školka na místě smontována.

- šetří náklady na vytápění. Vlastnosti sendvičových konstrukcí jsou známé svými vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Tuto vlastnost sendvičových konstrukcí využívají i stavitelé nízkoenergetických a pasivních domů.

- mobilita. Výhoda mobility zahrnuje také možnost dostavby přidáváním jednotlivých modulů nebo naopak odebráním. Tyto odebrané moduly mohou sloužit dále buď jednotlivě nebo je může investor samostatně odprodat buď dodavatelské firmě nebo jinému zájemci.

- možnost pronájmu. Investor se může rozhodnout mezi nákupem nebo pronájmem. Odpadá tak nutnost disponováním dostatečným množstvím investičních prostředků.


Které další budovy můžeme metodou modulární výstavby vystavět?

V podstatě můžeme stavět všechny druhy staveb jako jsou kanceláře, restaurace, hotely, ubytovny, bytové domy, prodejny, autosalony a podobně. Uvádíme některé budovy vystavěné metodou modulární výstavby:

 

Restaurace

FOTO: KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

 

Ing.Martin Hart
Marketing Director
Dodavatel modulárních škol a školek
KOMA MODULAR CONSTRUCTION
marketing@container.cz
www.koma-modular-construction.eu