Kapitálové životní pojištění Harmonie od Kooperativy je pro svou variabilitu a nadstandardní možnosti na českém trhu zcela unikátní. Klient v něm může libovolně kombinovat požadavky na pojistnou ochranu a zhodnocování svých financí. Toto zhodnocení je přímo garantováno ve smlouvě. Záleží jen na klientovi, jak si v dané životní situaci pojištění nastaví. Zároveň se Kooperativa jako první na trhu snaží své klienty motivovat, aby pojistné smlouvy nerušili. V Harmonii je proto zakomponována věrnostní prémie ve výši 5 % z pojistné částky na dožití, kterou klient obdrží na konci pojištění. Mezi další výhody patří možnost připojistit až tři děti v jedné pojistné smlouvě, možnost pojistit i osoby s nepříznivým zdravotním stavem, dále pak zproštění od placení nebo daňové zvýhodnění. Volné finanční prostředky klient vkládá na mimořádný účet, odkud je může kdykoliv vybrat.

www,koop,cz