V případě pórobetonu Ytong se ale jedná o skutečný materiál, který výrobce od nového roku zavádí do prodeje v České republice a poprvé jej veřejnosti představí na Stavebních veletrzích IBF 2009 v Brně ve dnech 21. – 25. 4. Pórobetonové izolační desky s názvem Ytong Multipor jsou výsledkem kontinuálního technologického vývoje značky Ytong. „Po loňské novince Ytong Lambda je Ytong Multipor dalším důkazem výjimečných tepelně izolačních vlastností našeho pórobetonu,“ komentuje novinku produktový manažer Xella CZ Václav Vetengl. Ytong Multipor je extrémně vylehčený bílý pórobeton s přibližně třetinovou objemovou hmotností. Díky tomu má tepelně izolační schopnosti srovnatelné s polystyrenem nebo minerální vlnou. V kombinaci s běžným pórobetonem se tyto desky uplatňují zejména v konstrukcích obvodových stěn moderních pasivních domů. Tyto obvodové stěny jsou na první pohled k nerozeznání od běžného zdiva, jsou stejně silné, pevné i únosné, mají ale dvaapůlkrát lepší izolační vlastnosti. Na rozdíl od běžně používaných stěn se zateplovacím systémem je souvrství s Multiporem difusně otevřenou stěnou, která netrpí kondenzací vodní páry a optimálně dýchá. Díky tomu je celá stěna trvanlivá a zajišťuje mimořádné kvality vnitřního prostředí staveb. Ytong Multipor nachází uplatnění také v rekonstrukcích a modernizacích bytových nebo občanských staveb, kde se uplatňují i jeho jedinečné požárně izolační schopnosti.

 

Snadné lepení desek Multipor je zárukou vysoké přesnosti zdění a jedinečné produktivity práce.

Pasivní stěna Ytong Multipor je vyváženým sendvičem, složeným z tvárnic Ytong P2-400, speciálně difusně otevřené malty Multipor a pórobetonových izolačních desek Ytong Multipor. Stěna o celkové tloušťce 500 mm je na první pohled k nerozeznání od běžného zdiva.

Masivní střešní konstrukce Ytong Multipor s dokonalými izolačními parametry a optimální tepelnou akumulací.

Ytong Multipor nachází uplatnění také při zateplování podhledů nevytápěných suterénních nebo podzemních prostor. Důležitou roli zde hrají jeho požárně odolné vlastnosti.

Hlavní předností konstrukce pasivní stěny Ytong Multipor je homogenní struktura všech jejích částí, mechanická odolnost a vysoká životnost fasády.