Tlak na úsporné technologie sílí i ze strany státu, který začíná zpřísňovat legislativu pro minimální normové požadavky staveb. Naposledy se tak stalo začátkem roku – zavedením povinné energetické certifikace budov.

Zatřídění budovy podle tohoto energetického průkazu je dle Vyhlášky 148/2007 povinné pro každou novostavbu RD od letošního roku.

Řada výrobců stavebních materiálů se tak v současné době snaží na segment energeticky úsporného stavebnictví přeorientovat. Nové trendy přitom mohou znevýhodnit pozici tradičních zdicích materiálů, které často splňují požadavky norem jen na hranici přípustného limitu nebo nedostatečné vlastnosti dohánějí pomocí dodatečných izolací, které výrazně navyšují investiční náklady stavebníků.

Vyšší náklady na výstavbu „zelených“ budov přitom nemusí být nezbytnou premisou v jejich projektování. Z některých materiálů lze postavit nízkoenergetický dům, který se cenou od běžného neliší. Typickým příkladem je stavební technologie z pórobetonu Ytong, jehož výjimečné tepelněizolační vlastnosti podstatně překračují požadavky norem. Obvodové zdivo pórobetonových domů není nutné zateplovat, a přesto docela hladce splňují kategorii B Energetických průkazů a za určitých předpokladů mohou bez zateplení dosáhnout i na kategorii A. Výrobce Ytongu dokázal na nové potřeby trhu vůbec velmi pružně zareagovat – investorům nyní doporučuje konstrukční řešení pro obě úsporné kategorie Energetického průkazu, včetně varianty pasivního domu z pórobetonu pro nejnáročnější.

Tři navržené varianty pro obvodové stěny Ytong můžete shlédnout zde.

 

Z pórobetonu lze konstruovat nízkoenergetické domy, které se cenou od běžných neliší.
FOTO: Bez

Přesné rozměry pórobetonových tvárnic umožňují zdění bez tepelných mostů.
FOTO: Bez zdroje

Mezi masivními stavebními systémy kloubí optimálním vlastnosti pro konstrukci nízkoenergetických a pasivních domů zdivo z pórobetonu. Stavby se vyjímají vysoce komfortním vnitřním prostředím.
FOTO: Bez zdroje