Zástupci KB EU POINT čerpají z průzkumu, který provedla výzkumná agentura Factum Invenio. Přibližně 37 % tuzemských firem podle výsledků výzkumu v současnosti neví, zda vůbec mohou čerpat dotace ze strukturálních fondů EU. Jen každá šestá firma v ČR (17 %) využila nebo právě využívá financování určitých projektů z fondů EU. Dalších 31 % firem se o možnosti získání evropských peněz zajímá, ale aktivně prozatím tyto možnosti nevyužívá. Více než polovina dotázaných firem (51 %) se o možnosti financování projektu z fondů Evropské unie nezajímá.

Jak uvedl Jan Hanuš, vedoucí KB EU POINT Promotion Center, výsledky průzkumu naznačují, že řada českých firem zatím není dostatečně informována o možnosti využít evropské peníze pro své projekty. „Značná část manažerů si možná vůbec neuvědomuje, že například na dotace na projekty z oblasti vzdělávání zaměstnanců či úspory energií může dosáhnout takřka každá tuzemská společnost,“ uvedl Jan Hanuš.

Dotační programy se rozbíhají postupně a ani firmy, které prozatím nemají dostatek informací o strukturálních fondech EU, nejsou bez šancí nějaké prostředky ještě získat. Nejbližší šancí pro podání žádosti o evropské peníze přinášejí pro firmy
a podnikatele následující programy:

Program ICT v podnicích – dotace na nákup či outsourcing informačních systémů a systémů řízení podnikových zdrojů (žádosti lze podávat do
28. 2. 2009)

Program EKO-ENERGIE – dotace na úspory energií a obnovitelné zdroje energie (žádosti lze podávat od 1. 12. 2008).

· Program Inovace – patent – dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví (žádosti lze podávat od 9. 9. 2008)

Program Prosperita – dotace na vědecko-technické parky, podnikatelské inkubátory a centra pro transfer technologií (žádosti lze podávat od 9. 9. 2008).

„Obecným problémem je v podnikatelské sféře prozatím stále nízká míra informovanosti. Pouze 14 % z pěti set dotazovaných firem bylo podle výsledků výzkumu aktivně osloveno někým, kdo nabízí pomoc či alespoň informace
o problematice evropských fondů,“ doplnil Jan Hanuš.

Nízká informovanost a nezájem tuzemských firem o evropské dotace je zarážející také proto, že významná část (více než 225 miliard Kč) evropských peněz je určena právě velkým společnostem a malým a středním podnikům.

Dobře informované firmy těží z přílivu dotací i v případě, že samy nemohou o dotaci v rámci konkrétního dotačního programu žádat. Často se totiž stávají dodavatelem v rámci některého z projektů, kde sám žadatel nemůže nebo nechce realizovat celý projekt vlastními zdroji. Informace o výběrových řízeních mohou nalézt firmy na webových stránkách poskytovatelů dotací, například u Operačního programu Praha – adaptabilita. Zde jde o dotace na vzdělávání či sociální služby, ale své budoucí zakázky zde mohou nalézt například i stavební firmy. Poptávky se rovněž mohou objevit v novinách, skryté v neoblíbené inzertní části anebo na specializovaných serverech, například:

Informační systém o veřejných zakázkách ( www.isvzus.cz ) – seznam veřejných zakázek dle zákona o veř. zak.

Centrální adresa ( www.centralniadresa.cz ) – informační systém o dražbách a ostatních nabídkách

Obchodní věstník ( http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/2803) nebo (ov,ihned.cz/ ) – v rubrice „Výběrové řízení“ zveřejňován výběr dodavatelů příjemců dotací z OPPI

Zadávací řízení u dotací ze zdrojů Evropského sociálního fondu ( http://www.esfcr.cz/clanek.php?lg=1&id=6491 )

Tenders electronic daily ( http://ted.europa.eu/ ) – Veřejné zakázky v EU