Oba produkty jsou vysoce kvalitní produkty aditivované novým aditivem i-motion vyvinutým speciálně pro společnost OMV, které se do paliva mísí přímo v rafineriích.

Nová aditiva chrání motor před korozí, čistí ho od usazenin a nečistot vzniklých spalováním. Navíc přispívají k rovnoměrnému prohoření palivové směsi, a tím zlepšují efektivitu práce motoru, čímž v konečném důsledku přispívají ke snížení spotřeby, zvýšení jeho výkonu a omezení produkce exhalací. Více na www.omv.cz.