Turbína, která při své rotaci pokryje plochu rovnající se velikosti dvou fotbalových hřišť, poskytuje výkon 3,6 MW. Celkový výkon větrných turbín, které společnost Siemens po celém světě instalovala, je 5500 MW, což v přepočtu představuje snížení emisí CO2 přibližně o 10 miliónů tun ročně. Energii potřebnou na svou výrobu vrátí větrná turbína do sítě již během 3 až 6 měsíců provozu. Její plánovaná životnost je přitom více než 20 let, což odpovídá 120.000 provozních hodin. Pro srovnání životnost motoru automobilu se odhaduje přibližně na 4000 až 6000 provozních hodin. Využití větrné energie je jednou z odpovědí koncernu Siemens na nejobtížnější otázky současného světa. Siemens své produkty, řešení a služby člení do tří sektorů: Industry, Energy a Healthcare. Sektor Industry nabízí produkty a řešení pro průmyslovou a veřejnou infrastrukturu, sektor Energy spojuje produkty a řešení pro oblast výroby, přenosu a rozvodu energie a sektor Healthcare nabízí produkty a řešení pro zdravotnictví.