Jistě, nejsem odborníkem na zdravotnictví ani na léčiva, ale návrh na zásilkový výdej léků na předpis není ani tak o zdravotnické problematice jako o využívání nových komunikačních kanálů a zavádění moderních trendů do běžného života. Cíl návrhu je přitom zřejmý – pomoci těmto lidem a zjednodušit jim proces vyzvedávání léků, a to v logické návaznosti na e-recept, technologický vývoj a fakt, že léky pro nemalou skupinu občanů dnes beztak vyzvedává třetí osoba (nejčastěji příbuzní, asistenti apod.), takže se o nějakém osobním předávání informací k léku na předpis v těchto případech mluvit opravdu nedá.

Zkušenosti mnoha lidí navíc vypovídají, že stojí v dlouhé frontě na výdej léků, často za pacienty, kteří jsou například nachlazeni a tudíž infekční, a když sami přijdou na řadu, farmaceut jim suše sdělí, že lék nemá momentálně k dispozici, že ho objedná a pacient si má pro něj přijít jiný den.

Tzv. distanční výdej již dnes funguje, a to u těch léků, které nejsou na lékařský předpis. Znamená to, že si lidé mohou zavolat do lékárny nebo napsat e-mail či SMS a objednat si potřebný lék. Lékárna poté zajistí doručení. Obdobný model výdeje však dosud není povolen u těch léků, které je možné vydat pouze na lékařský předpis. Existují obavy, že systém bude zneužíván a že se s léky bude podivně kšeftovat nebo že pacienti nedostanou potřebné informace o užívání. Myslím si, že tyto obavy jsou liché.

V předkládaném pozměňovacím návrhu se zrušuje dosavadní omezení a rozšiřuje se možnost výdeje léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis prostřednictvím přepravní společnosti.  Zachováváme tím samozřejmě povinnost lékáren nést odpovědnost za kvalitu dodání až domů včetně odpovědnosti za výběr přepravní společnosti, která splní náročné časové i technické podmínky stanovené příslušnou prováděcí vyhláškou k přepravě takových léků. Systém by měl fungovat tak, že lékař na žádost pacienta, kterému dlouhodobě předepisuje stejné léky, pošle elektronicky kód e-receptu na léky. Pacient pošle kód e-receptu do své lékárny a ta mu jej doručí prostřednictvím certifikované dopravní služby.

Hlavním důvodem a motivem navrhované úpravy je reakce na složitou situaci osob se zdravotním postižením, ale i ostatních osob, kterým jejich stav nedovoluje si vyzvednout léčivé přípravky vázané na lékařský předpis v lékárně. Zásilkový výdej léků má značný přínos pro všechny dočasně či trvale imobilní pacienty, kteří, z různých důvodů, preferují dodání léků až do bytu. Jedná se o chronické pacienty a ty, u kterých se opakuje předpis stejných léků bez potřeby osobní účasti pacienta u lékaře za účelem jeho vyšetření, nebo o lidi, kteří bydlí v odlehlých místech, nedostatečně saturovaných lékárenskou sítí. Dnes si musí takoví pacienti objednat asistenta a zaplatit mu cestu do lékárny, případně k lékaři. Rozšíření možnosti výdeje léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis o zásilkový výdej ve spojení s dobře fungujícím elektronickým receptem a všemi s tím souvisejícími registry zásadním způsobem pomůže větší kontrole výdeje těchto léčivých přípravků a úpravě jejich doplatku ceny směrem dolů.

Části členů České lékárenské komory se můj návrh nelíbí. Rád bych jim vzkázal, že mnou navrhovaná změna zákona má otevřít pro pacienty, pojištěnce a klienty lékáren pouze možnost, nikoliv povinnost využít zásilkový výdej léků na předpis. Jsem zároveň připraven návrh upravit dle potřeby tak, aby moje snaha pomoci lidem se zdravotním postižením nevedla k nezamýšleným vedlejším efektům, jako například posílení monopolu sítě lékáren a podobně. Na druhé straně je třeba říci, že zásilkový výdej léků na předpis již mnoho let funguje například v Holandsku, Velké Británii, Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Francii, Irsku či Portugalsku. Tudíž neplatí, že se pouštíme do nevyzkoušeného experimentu.