Brusel návrhy představil v rekordním čase. To svědčí o výjimečné píli bruselských úředníků. I o tom, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nemluvil do větru, když si nedávno veřejně sypal popel na hlavu. [celá zpráva]

Vzal si za své vlastní prohlášení o neblahém vlivu přílišného množství směrnic a nařízení v méně důležitých oblastech na podporu evropské integraci evropskou veřejností. A tak se pod jeho vedením věnuje Evropská komise otázkám aktuálním.

Oproti stálým kvótám, které byly také ve hře, se jeví mírnější návrh komise jako dobrý. Žadatelé o azyl by měli být rozdělováni v momentě, kdy jejich počet překročí kapacitu jednoho či několika států.

ČTĚTE TAKÉ
ČR odmítla odpustky za nepřijaté uprchlíky, které schválila Evropská komise

Na tom nespatřuji nic zlého. Pokud bude založen na opravdu spravedlivém klíči vycházejícím z počtu obyvatel a ekonomické síly jednotlivých členských států, v určitém momentu by se mohl hodit kterékoli zemi.

Je opravdu nespravedlivé, aby současnou nebo budoucí zátěž neslo jen několik z nich. Proto má návrh komise, alespoň prozatím, podporu většiny zemí. Ví, že i jim jednou může být ku prospěchu. Co přinese budoucnost, neví nikdo.

Mluví se přece o vyřizování a posuzování žádostí o azyl, nikoli stálém usídlení. K tomu je totiž těžké migranty a uprchlíky nutit. Jinak než násilím, případně pohrůžkou problematického odebrání již jednou získaného azylu je lze v zemi, kde být nechtějí, udržet jen stěží.

Základ pro další spory

Problém tkví v tom, že sám o sobě tento návrh řešením není. Bez kombinace s možností legálních žádostí o azyl, sjednocení azylové legislativy všech zemí, sdílených bezpečnostních prověrek a jednotných podmínek azylantů ve všech zemích je základem pro další a další spory.

Bylo by ale nespravedlivé vinit ze všeho jen Evropskou komisi. Její snaha vychází z mandátu, pravomocí a nástrojů, které dostala od členských zemí. Stalo se obecným koloritem, vlastním politikům nejrůznějších států, zakrývat vlastní bezradnost a domácí nepopulární opatření „diktátem Bruselu“.

Jenže jsou to státy, nikoli Brusel, kdo ve finále rozhoduje, který z opravdu zásadních návrhů projde a který neprojde. Proto i navrhovaný vynucovací prostředek v podobě finančního příspěvku náhradou za nepřijaté žadatele o azyl je jen výrazem jejich vlastní neschopnosti dodržovat závazky bez hrozby trestu.

Pro budoucnost nás všech je přístup dávající přednost krátkodobým ziskům na domácí scéně před trpělivým vysvětlováním a budováním dlouhodobě funkční Unie opravdovou hrozbou. Ve stále více globalizovaném světě by rozdrobeným evropským státům bylo bez akceschopné jednoty zle.