Zajímavé. Zejména jaký pan učitel ty práce zadal?

Nicméně polemiky tohoto typu by vás jistě nebavily, ani mě.

Navíc jsem byl na dovolené a vždy si na zimní dovolenou beru nějakou tlustou bichli. Loni jsem tak přečetl skoro 1000stránkovou Atlasovu vzpouru Ayn Randové (viz zde na Novinkách).

A letos čtu neméně tlustý vánoční dárek – Zápas o evropskou nadvládu. Dílo současného profesora univerzity v Cambridge, historika, Brendana Simmse. Autor nesmírně fundovaně a přitom čtivou formou podává plastický obraz vývoje Evropy od konce středověku – po dnešek.

S obdivem sleduji obrovský rozhled, šíři znalostí a přitom schopnost syntézy. Vypadá to, že na katedře politologie a mezinárodních vztahů v Cambridge je svět ještě v pořádku.

Za zmínku stojí neuvěřitelné analogie vývoje Evropy a jejího centrálního prostoru opakující se jako mořský příboj – sem a tam. Vše už tu bylo a vše tu zase jednou bude.

Nejen nyní tak často komentovaní muslimové (ovládající tehdy Balkán a velkou část Španělska). Zejména jakási centrální říše – ať už se jmenuje Třetí, Svatá římská nebo Evropská unie – a její vývoj.

No nic, na jedné stránce nedokážu plasticky popsat brilantní 732stránkové dílo. Tak jsem si připravil jinou analogii.

Také historickou a popisující rozpad Říma.

„ ... byl v proudu celkový rozvrat vyšších vrstev společnosti, tradiční římské náboženství ztratilo přesvědčivost a stalo se jen státním kultem.

Postupně začala kolabovat i vojenská moc, docházelo k mnoha vzpourám a vnitřním sporům a vlivem toho pochopitelně nastávají problémy s ekonomikou.

Říši nevládne mocný císař, ale na trůně sedí pouze loutky vojenských velitelů, proto skutečnou mocí nad říší nedisponuje nikdo.

Největším problémem v tu chvíli se ale stávají nezastavitelné masy barbarských kmenů, Hunů a Germánů přicházejících z východu do západní Evropy vlivem stěhování národů.

Říše se tedy nakonec hroutí jejich úderem zvenčí, ale fakticky podléhá jen v důsledku toho, že už se rozpadla zevnitř.“

Hmm. Trochu mě mrazí v zádech. Asi lepší ta historická díla nečíst a koukat se na telenovelu.

Hezký den