Ale schengenské cestovaní bez hranic je již v několika státech minulostí. A pokud jeho rozpad bude pokračovat, padne i druhý největší symbol evropského sjednocení. Tím je euro. Podle německé kancléřky Merkelové „nikdo nemůže předstírat, že je možné mít funkční společnou měnu v situaci, kdy nelze bez překážek překračovat hranice jednotlivých států v Evropské unii“.

O budoucnost Evropské unie se ze stejného důvodu bojí šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Přizvukuje prezident EU Donald Tusk. Bez schengenu a společné měny je po Evropské unii veta.

Obavy jsou založené na reálném základě. Z chování jednotlivých národních politiků je zřejmé, že si z nynějšího vedení EU nic nedělají. Prohlášení dvou výše zmíněných pánů jsou brána v potaz pouze tehdy, když vyhovují momentální vnitropolitickým potřebám vlád jednotlivých zemí.

Evropskou unii ale nemusí nikdo rozkládat zvenčí. Evropskou unii si její členové zvládnou rozložit sami. S nebývalou chutí bují nacionalismus a nedostatek vzájemné solidarity, který měl zaniknout společně s projektem sjednocení výhodného pro všechny. A krátkozraká řešení.

Například Rakousko před několika měsíci nemilosrdně tepalo Maďarsko za stavění plotu. Zbytek bývalého východního bloku káralo za nedostatek solidarity. Nyní chce rakouská vláda ploty stavět sama a případně ponechat starost o migranty na jihu Evropy.

A přitom by stačilo tak málo. Je pravda, že Itálie i Řecko mají problém s ostrahou hranic. Každý stát by za stávající situace měl. V  duchu vzájemné spolupráce a uvědomění, pokud chceme Evropskou unii udržet, je potřeba si pomáhat. Problém jednoho je problém všech. Na vrtulníky, lodě i úředníky jsou potřeba peníze. Přispět musí všichni. Velký státník tuto skutečnost přizná. Obyčejný politik jen ukazuje prstem na druhého.

Evropa může dopadnout jako dva sousedi, kteří mají větve jabloně rozdělené mezi svými pozemky. Pro vzájemné neshody strom porazí. Místo sklízení jablek napůl. Nikdo nemá nic. Evropská unie má své výhody. Vždyť kolik jen peněz přinesla i České republice prostřednictvím strukturálních fondů. Nynější situace vyžaduje společný postup a solidaritu. Nebo z šance na společnou budoucnost nezbude nic.