Připravme kapacity bezpečnostní složek, imigračních úředníků a neziskových organizací. Takové, které pomohou nejen s integrací, ale také s odlišením uprchlíků před válkou a ekonomických migrantů. Zároveň budeme pracovat na analýze ekonomiky, abychom věděli, kolik a jestli vůbec nějaké pracovní síly potřebujeme. Využijme i analýzy ze zahraničí. Třeba Mezinárodního měnového fondu o dopadu uprchlíků na ekonomiku. Podle něj je na začátku pozitivní díky veřejným výdajům na integraci. Po úspěšné integraci přínos pokračuje, při neúspěšné klesá.

Zároveň se podílejme finančně a materiálně na ochraně hranic a celoevropském řešení. Solidárně podpořme západní země, na dobrovolném základě, které o pomoc žádají. Diplomaticky a jakkoliv jinak, jak bude potřeba, pomáhejme dosažením míru na Blízkém a Středním Východě. Bez míru bude migrace totiž pokračovat. Zlepšeme situaci v zemích, kde již uprchlíci jsou, a nuťme státy jejich původu, aby je přijímaly zpět, kde je to možné.

Zdá se vám to jako návrh plánu řešení migrační krize? Souhlasíte, nesouhlasíte? V jakých bodech? Jaké jsou vaše návrhy? Zde jsou naše návrhy, místa kde se shodneme, pojďme tedy debatovat. Tak nějak mohla vypadat věcná diskuse poslanců a poslankyň o migraci ve Sněmovně minulý čtvrtek. Doufejme, že tak bude vypadat ta příští, plánovaná na únor.

Je to šance na debatu všech politických stran a celé veřejnosti, se kterou se může jít směle jednat i do Bruselu. Příležitost k navržení dlouhodobých plánů a zklidnění rozdělené a z části vyděšené veřejnosti. A možnost vzít vítr z plachet lacinému populismu, na kterém se mnozí snaží dělat politickou kariéru.

Brojit proti děsivému počtu téměř dvou stovek uprchlíků na území České republiky je snadné. Volat po uzavření hranic ještě lehčí. Navrhnout smysluplné řešení školství, zaměstnanosti, zdravotnictví nebo plán přechodu na znalostní ekonomiku místo země levných montoven těžké. Vyžaduje to značné znalosti a lidské zdroje. Blíží se volby, blíží. Je u nich potřeba pamatovat na to, že pouhého odporu k uprchlíkům se nikdo nenají.