Pan prezident si prý nedovede představit, že v době, kdy z protektorátu prchali naši mladí muži, prchali proto, aby ve Velké Británii dostávali sociální dávky. Prchali proto, aby bojovali za svobodu své země.

V případě hlavy státu se dá předpokládat, že ví, o čem mluví. I náš pan prezident tedy zřejmě ví, jak a kde by mladí muži prchající ze Sýrie mohli získat zbraně a výcvik pro boj s IS. Pokud se takové místo nachází někde uvnitř rozvrácené a rozbombardované Sýrie, možná by náš pan prezident mohl zdravým mladým mužům poradit, kdo že jsou konkrétní skupiny, k nimž by se měli přidat. Nebo kde by si měli opatřit zbraně a absolvovat výcvik.

Jak známo, naprostá většina uprchlíků ze Sýrie utekla před režimem diktátora Asada, menšina pak před IS. Mají se přidat k Asadově armádě, která ovšem s IS nijak usilovně nebojuje, anebo spíše k jedné z opozičních skupin, které naopak bojují proti Asadovi, ale které nyní usilovně bombardují ruská letadla coby teroristy?

Nebo mají spíše prchnout do Iráku a přidat se k irácké armádě, popřípadě ke Kurdům, kteří jediní s IS svádějí pozemní boje? Jenže co si počnou s tím, že kupříkladu syrští mladíci sunitského vyznání by jen těžko hledali místo v šíity ovládané irácké armádě?

Zdá se prostě, že většina mladých mužů, které by náš pan prezident tak rád viděl se zbraní v ruce v Sýrii, neví, jak, s kým a proti komu by v rozvráceném státě měla bojovat. Do Evropy i jinam chtějí proto, že v Sýrii už nevidí žádnou budoucnost.

I proto hodně pokulhává prezidentovo srovnání mladých syrských uprchlíků mužského pohlaví s „našimi mladými muži“, kteří prý prchali do Velké Británie, aby bojovali za svobodu své země. Už proto, že strany „dobra“ a „zla“ byly tehdy přehledně rozděleny.

Byli utíkající Židé zbabělci?

A to pan prezident nezmiňuje, že mnohem více mladých českých mužů tehdy nikam neuteklo, ale zůstalo v protektorátu, kde si nejen neopatřili zbraně pro boj s nacisty, ale – chtě nechtě – museli tvrdě pracovat coby nuceně nasazení ku prospěchu německé říše. Byli to zbabělci? A co všichni ti Židé, kteří se prostě jen snažili prchnout z Německa nebo protektorátu? Byli i oni zbabělci?

Když už ale pan prezident zmínil mladé české muže, kteří utíkali do Velké Británie, aby bojovali proti nacistům, mohl též zmínit, že nemalou část z nich pak po návratu do téhle „naší“ země poslal komunistický režim do lágrů.

Zcela stranou pak ponechal pan prezident otázku, kolik mladých mužů bojovalo se zbraní v ruce proti komunistickému režimu, který v 50. letech mohl na Západě leckdo po právu vnímat jako jakýsi stalinský „chalífát“. A proč se dnes on sám i mnoho dalších z nás staví kriticky k „bojovníkům“, jako byli bratři Mašínové?

Pan prezident též nezmínil, kolik mladých mužů (ne)bojovalo se zbraní proti sovětským okupačním vojskům v roce 1968. Nebylo zbabělé, že statisíce uprchlíků po invazi raději odešly na Západ, kde předtím, než se tito běženci nějak integrovali, pobírali sociální dávky a další pomoc?

Možná nám všechny tyto otázky pan prezident „naší země“ osvětlí v některém ze svých příštích projevů.