Státní úředníci zařazení pod služební zákon budou mít privilegia v porovnání s ostatními! Takto pochopené nařízení, které čerstvě přijala vláda, už vyvolalo zlou krev. Proč? Z jakého důvodu nebude muset nějaký ouřada do práce například při promocích svých dětí či vnoučat a otcové také dostanou dva dny volna po narození dítěte? Rodiny přece mají i nestátní zaměstnanci a jim nic podobného z usnesení vlády nekyne.

Jak své rozhodnutí vysvětlují vládní činitelé? Premiér Bohuslav Sobotka považuje výhody také za kompenzaci toho, že pominulo původně avizované zvyšování tarifů u těchto zaměstnanců: „Nedochází k tomu, že by došlo k navýšení platů, mimo jiné z rozpočtových důvodů.“

Superúředník Josef Postránecký vysvětlil, že to je určitá náhrada za povinnosti a nevýhody, které v režimu zákoníku práce nejsou. Uvedl, jaké nevýhody ze služebního poměru například plynou: „Státní zaměstnanec v režimu služebního zákona může být přeložen až na 60 dnů v roce pro výkon agendy na jiné místo, třeba i na druhý konec republiky.”

Jinými slovy to volno navíc, které vláda státním úředníkům pod služebním zákonem poskytne, má být náplastí na to, že se stávají hůře placenými služebníky kabinetu. Není jediný, kdo jim může přikazovat, a oni musí příkazy plnit až na nečetné výjimky, které stanoví týž služební zákon. Mohou být posláni kamkoliv, aniž by měli nárok na odmítnutí. V malém to připomíná umístěnky z 50. let. Ještě je pořád co závidět?

Není marné podívat se na to, co všechno státní zaměstnanci budou muset. A jaká jsou omezení jejich práv. Budou přitom takříkajíc pod penzí, ale nikoli pod definitivou. Část o tom, kvůli čemu je bude možné propustit, v zákoně také najdeme.

Zaujala mě i jiná ustanovení. Že mají vykonávat službu nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při výkonu služby všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. A také dodržovat služební kázeň, zachovávat pravidla slušnosti vůči představeným, ostatním státním zaměstnancům a zaměstnancům ve služebním úřadu.

Až to začne platit, jsem zvědav, jak dlouho by se na svém místě udržel někdo jako šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která v neděli v ČT označila činnost policie, která se týkala úřadu, jako řádění „soldatesky“.