V minulém týdnu jsem viděl děti, které nejdříve přicházely na zkoušky na osmileté gymnázium a pak po zkouškách šly domů. Chtělo se mi věřit, že v jejich soustředěných tvářích vidím schopnost přemýšlet, a dokonce radost z přemýšlení, schopnost se učit, a dokonce radost z učení. Říkal jsem si, že to možná nebude s úrovní společnosti tak špatné, když má chytré děti. Ještě aby jim školství zajistilo podmínky pro rozvíjení talentu a ano, bude líp.

Další den mi na Twitteru napsala followerka A. N.: „Ministr školství mluví o znalostech češtiny na čt24. Říká pětseti. Nebylo by to téma?“ Nenenene, jak říkal bývalý klasik. Že bychom měli ministra školství, který neumí česky a dává to veřejně najevo?

Přiznám se, že projevům Marcela Chládka nevěnuji pozornost. Ale je to rodilý Čech. Žádné vlivy odlišného mateřského jazyka, s nimiž by musel bojovat a které by se mohly vzít v potaz, případně do jisté míry tolerovat, by pociťovat neměl.

A vůbec, skutečně to takto v televizi řekl? To snad ne. Stojí přece v čele resortu školství. Takový pan ministr by měl svým chováním, vystupováním i slovním projevem dávat příklad veškeré školní mládeži, co ji tady máme. Důkaz! Chce to důkaz! Jinak odmítám těmto zlým slovíčkům uvěřit.

Začal jsem hledat v elektronickém archívu. Nebylo tam v přepisech u Chládka slovo pětseti! Hotová detektivka. Že by falešný poplach? Tak jsem si našel pořad, v němž ministr vystupoval, a pustil jsem si záznam. A co myslíte? Měl ho tam!

Nejdříve kázal, že české školy musí malé Romy „naučit správně česky“. Potom se pohoršoval nad „nějakým pánem z Indie“ („Byl to vysoký činovník Amnesty International,“ poznamenal moderátor), který k nám přijel a sepsal kritickou zprávu o přístupu školství k romským dětem.

A pak to přišlo: „Chci říci jedno zásadní číslo, které tam vůbec nepadlo a vůbec se s tím neseznámil, protože my máme srovnání s rokem 2013/2014 a školní rok 2014/2015, testuje se to a hlídá se to na nějakých 500 školách...“ Vidíte tu číslovku? Proto mi to vyhledávač neukázal. Správná čeština v ústech pana ministra školství zní: „pětseti školách“. Hurá! (video ke zhlédnutí zde, v čase od 28:40).

Školství mu jeho strana, ČSSD, svěřila. Jen ať mu ale nesvěřuje roli Hamleta ve stejnojmenné hře dramatika Shakespeara. On tam Hamlet říká, že Ofélii miluje víc, než by ji dokázalo milovat čtyřicet tisíc bratrů. Vlastně takto v prvním pádě by to náš ministr školství mohl říct i ze scény.

Jen ať proboha neskloňuje!